Introduktion til forbrugeradvarsler og -meddelelser

Det er vigtigt for os, at indholdet på Trustpilot er troværdigt. Derfor advarer eller meddeler vi forbrugerne, hvis en virksomhed overtræder vores regler, eller der er andet, de bør være opmærksomme på. I denne artikel kan du læse om, hvilke typer vi bruger.

Hvad er forbrugeradvarsler og -meddelelser?

Trustpilot bruger forbrugeradvarsler som en ekstra sikkerhedsinstans for forbrugerne for at sikre, at de kender til eventuel misbrug af vores platform, og at virksomhederne og anmeldelserne på Trustpilot forbliver troværdige. Vi bruger forbrugermeddelelser for at oplyse forbrugerne om mulig ureglementeret adfærd eller fremhæve relevante problemer.

Du finder eventuelle forbrugeradvarsler og -meddelelser på virksomhedernes profilsider.

Forbrugeradvarsler

Formålet med forbrugeradvarsler er at gøre vores brugere opmærksomme på, at vi har registreret en virksomheds misbrug af vores platform. Hvis for eksempel en virksomhed har opdigtet anmeldelser eller inviteret brugere til at anmelde dem på en partisk måde, lægger vi et banner med teksten "Advarsel" efterfulgt af en beskrivelse på virksomhedens profilside.

Screenshot_1.png

Forbrugeradvarslen forbliver på virksomhedens profilside, mens vi løbende kontrollerer, om de overholder vores regler. Vi fjerner den først, når al ureglementeret adfærd er ophørt, og der er gået et rimeligt stykke tid.

Forbrugermeddelelser

Vi bruger forbrugermeddelelser i tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis er tale om misbrug af vores platform, men vi har nogle oplysninger, som vores brugere bør kende til. Hvis for eksempel en virksomhed har været meget i medierne eller bliver gransket af en tilsynsmyndighed, lægger vi et banner med teksten "OBS!" efterfulgt af en beskrivelse på virksomhedens profilside.

Screenshot_2.png

Forbrugermeddelelsen forbliver på virksomhedens profilside i et bestemt tidsrum afhængigt af baggrunden for meddelelsen.