Forbrugeradvarsler og -meddelelser på Trustpilot

Trustpilot er dedikeret til at skabe øget åbenhed. Læs vores Transparency Report 2024.

Det er vigtigt for os, at indholdet på Trustpilot er troværdigt. Derfor lægger vi forbrugeradvarsler og -meddelelser på virksomheders profilsider, hvis de misbruger vores platform, eller vi har brug for at give dig andre vigtige oplysninger.

Hvad er forbrugeradvarsler og -meddelelser?

Forbrugeradvarsler

Hvis vi opdager, at en virksomhed misbruger vores platform, placerer vi en forbrugeradvarsel på deres profilside, så forbrugerne kender til den ureglementerede adfærd. Der kan for eksempel stå, at de ikke har fulgt vores retningslinjer, da de har opdigtet anmeldelser eller inviteret kunder til at anmelde dem på en partisk måde.

Vi placerer banneret med forbrugeradvarslen øverst på den pågældende virksomheds profilside. Banneret kan foldes ud, så beskrivelsen bliver synlig, ellers kan kun overskriften ses:

Advarsel! Vi har registreret snyd på denne side

Forbrugeradvarslen forbliver på virksomhedens profilside, mens vi løbende kontrollerer, om de overholder vores regler. Vi fjerner den først, når al ureglementeret adfærd er ophørt, og der er gået et rimeligt stykke tid.

Forbrugermeddelelser

Vi bruger forbrugermeddelelser i tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis er tale om misbrug af vores platform, men vi har nogle oplysninger, som vores brugere bør kende til. Det kan for eksempel være, hvis en virksomhed har været meget i medierne eller bliver gransket af en tilsynsmyndighed.

Vi placerer banneret med forbrugermeddelelsen øverst på den pågældende virksomheds profilside. Banneret kan foldes ud, så beskrivelsen bliver synlig, ellers kan kun overskriften ses:

OBS!

Forbrugermeddelelsen forbliver på virksomhedens profilside i et bestemt tidsrum afhængigt af baggrunden for meddelelsen.

Forbrugermeddelelser ifm. myndighedstilsyn

Vi bruger en specifik forbrugermeddelelse, hvis myndighederne har vist interesse for en virksomhed. Det vil sige, i tilfælde hvor vores automatiserede systemer har registreret, at en regulerende myndighed har udstedt en advarsel eller igangsat en undersøgelse af en virksomhed, eller når vi på anden måde bliver gjort opmærksomme på en virksomhed, der er i myndighedernes søgelys. Denne type forbrugermeddelelse forbliver online i 12 måneder, eller indtil den pågældende myndighed fjerner sin egen notifikation om virksomheden.

Andre foranstaltninger

Du kan læse mere om, hvilken slags misbrug og ureglementeret adfærd vi oplever, de foranstaltninger, vi træffer, for at undgå det, og hvilke handlinger vi skrider til i tilfælde af overskridelse af vores retningslinjer.

Var denne artikel en hjælp?

Related articles