Hej, hvad kan vi hjælpe dig med?

På vores supportcenter finder du oplysninger om bl.a. Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxe og produktanmeldelser samt hjælp til at redigere dine anmeldelser og ændre dine kontoindstillinger

Hvordan sletter jeg invitationsdata? (for virksomheder)

Hvis din virksomhed bruger Trustpilots services til at sende anmeldelsesinvitationer, kan du anmode om at få slettet invitationsdata om dine kunder.

Hvor længe opbevarer vi invitationsdata?

Hvis du sender anmeldelsesinvitationer via Trustpilot, behandler vi invitationsdata på vegne af din virksomhed. Vi fungerer dermed som databehandler i henhold til Persondataforordningen (GDPR). Følgende opbevaringsperioder gælder:

  • Vi sletter automatisk alle BCC-mails efter 30 dage.
  • Vi sletter automatisk alle anmeldelsesinvitationer efter tre år.

Hvis du anmoder om det, kan vi dog slette invitationsdata tidligere (se nedenfor).

Da din virksomhed i henhold til GDPR fungerer som den dataansvarlige for oplysningerne, mens vi fungerer som databehandler, skal anmodningen komme direkte fra din virksomhed (se vores infografik).

Hvordan kan jeg anmode om at få slettet data?

Hvis du ønsker at få slettet invitationsdata, skal du sende en e-mail til privacy@trustpilot.com med de nødvendige oplysninger (se nedenfor). Vores databeskyttelsesteam håndterer anmodningen og giver dig besked, når dataene er slettet.

Specificér venligst, om du ønsker at få slettet invitationsdata om en bestemt person eller data om alle dine kunder til og med en bestemt dato.

Sletning af alle data om en bestemt person

Du kan benytte denne mulighed, hvis din virksomhed modtager en anmodning fra en enkeltperson om at slette alle invitationsdata om vedkommende. Hvis din virksomhed eksempelvis bruger Trustpilots services til at invitere din kunde Jens Hansen til at skrive en anmeldelse, og han beder dig om at slette alle personlige oplysninger knyttet til hans anmeldelsesinvitationer, kan du anmode os om at gøre det.

Dette gøres ved at sende en e-mail til privacy@trustpilot.com og skrive Slet invitationsdata i emnefeltet. E-mailen skal indeholde følgende:

  • Din virksomheds navn og domæne
  • Dit navn og din stillingsbetegnelse
  • E-mailadressen på den kunde, der skal slettes, f.eks. jenshansen@e-mail.dk

Anmodninger om at få slettet invitationsdata skal komme direkte fra din virksomhed, da vi skal være sikre på, at vi modtager anmodningen fra den dataansvarlige.

Sletning af alle invitationsdata til og med en bestemt dato

Du anmoder om sletning af invitationsdata til og med en bestemt dato ved at sende en e-mail til privacy@trustpilot.com og skrive Slet invitationsdata i emnefeltet. E-mailen skal indeholde følgende:

  • Din virksomheds navn og domæne så vi ved, hvilken virksomhed anmodningen kommer fra
  • Dit navn og din stillingsbetegnelse
  • Til og med hvilken dato dataene skal slettes

Anmodninger om at få slettet invitationsdata skal sendes direkte fra din virksomhed, da vi skal være sikre på, at vi modtager anmodningen fra den dataansvarlige.

Hvordan vil sletning af invitationsdata påvirke anmeldelserne af min virksomhed?

Når din virksomheds invitationsdata er slettet, bliver linkene i de anmeldelsesinvitationer, der allerede er sendt til dine kunder, deaktiveret. Det betyder, at kunder, der endnu ikke har skrevet en anmeldelse, ikke længere kan bruge disse links.

Sletning af invitationsdata påvirker dog ikke de anmeldelser, din virksomhed allerede har modtaget. Anmeldelser, der er offentliggjort på Trustpilot, kan kun slettes af brugeren selv (eller fjernes af Trustpilot, hvis de overtræder vores retningslinjer).

Læs mere her.

Kommentarer

0 kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.