Hvordan sletter jeg invitationsdata?

Hvis din virksomhed bruger Trustpilots services til at sende anmeldelsesinvitationer, kan du slette invitationsdata om dine kunder.

Hvor længe opbevarer Trustpilot invitationsdata?

Hvis du sender anmeldelsesinvitationer via Trustpilot, behandler vi invitationsdata på vegne af din virksomhed. Vi fungerer dermed som databehandler i henhold til Persondataforordningen (GDPR). Følgende opbevaringsperioder gælder:

  • 30 dage for BCC-mails
  • 3 år for anmeldelsesinvitationer

Du kan dog bruge vores Slet invitationsdata-funktion til selv at slette invitationsdata, når du ønsker det.

Bemærk: Hvis din kunde vil slette sin Trustpilot-konto og afmeldes fra alle anmeldelsesinvitationer fra virksomheder, der bruger Trustpilots automatiserede service, skal vedkommende sende en e-mail til privacy@trustpilot.com. I disse tilfælde fungerer Trustpilot som dataansvarlig, og vi sidder altid klar til at hjælpe din kunde.

Hvordan sletter jeg mine kunders invitationsdata?

Du kan slette invitationsdata på to måder: manuelt eller ved brug af API'et.

Slet invitationsdata manuelt

Gå til din virksomhedskonto > Indsaml anmeldelser > Invitationsindstillinger > Beskyttelse af forbrugernes persondata.

  • Hvis du vil slette data om en bestemt person

Vælg denne mulighed for at slette alle invitationsdata om en bestemt kunde.

Hvis din virksomhed eksempelvis bruger Trustpilots services til at invitere din kunde Jens Hansen til at skrive en anmeldelse, og han beder dig om at slette alle personlige oplysninger knyttet til hans anmeldelsesinvitationer, kan du vælge denne mulighed.

  • Hvis du vil slette alle invitationsdata op til en bestemt dato

Vælg denne mulighed for at slette alle invitationsdata inden 3-års fristen. Dette sletter alle invitationsdata op til den valgte dato.

Brug API'et til at slette invitationsdata

Hvis du bruger andre Trustpilot-API'er til at automatisere workflowet mellem dit system og Trustpilots platform, kan du også bruge dette API til at automatisere sletningen af invitationsdata.

Hvordan vil sletning af invitationsdata påvirke min virksomhed?

Når du har slettet din virksomheds invitationsdata, bliver alle links i de anmeldelsesinvitationer, der allerede er sendt til dine kunder, deaktiveret. Det betyder, at kunder, der endnu ikke har skrevet en anmeldelse, ikke længere kan bruge disse links.

Hvis en kunde allerede har anmeldt din virksomhed, forbliver anmeldelsen online, selvom vedkommendes invitationsdata er slettet.

Du kan indstille, hvor ofte dine invitationer skal sendes ud, ved at gå ind på din virksomhedskonto > Få anmeldelser > Invitationsindstillinger > Timing og frekvens:

Du kan f.eks. vælge, at dine kunder kun skal inviteres én gang hvert tredje år.

Bemærk: Hvis du sletter dine invitationsdata, sletter du også oplysningerne om, hvornår din sidste invitation blev sendt. Det betyder, at dine kunder måske vil modtage invitationer oftere end dit valgte invitationsinterval.