​Er Trustpilot databehandler eller dataansvarlig?

For at tydeliggøre hvornår vi fungerer som henholdsvis databehandler og dataansvarlig i relation til GDPR, har vi lavet en infografik.

Trustpilots invitationsservices

EU's nye persondataforordning pålægger databehandlere og dataansvarlige visse ansvar. Nedenstående infografik viser, hvornår Trustpilot er henholdsvis databehandler og dataansvarlig for personoplysninger i forbindelse med vores platform.

Vi definerer databehandler og dataansvarlig i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR).

Bemærk: Ovenstående infografik gælder, når virksomheder bruger vores invitationsservices såsom AFS og Kickstarts, men ikke hvis de bruger Business Generated Links eller unikke links. I denne artikel finder du et flowchart, der viser behandlingsprocessen for personoplysninger, hvad angår Business Generated Links.

Mere information