Hvor bliver mine anmeldelser vist?

Når du skriver en anmeldelse på Trustpilot, kan den blive vist flere forskellige steder. I denne artikel kan du læse, hvor du finder dine anmeldelser.

Virksomhedens Trustpilot-profil

Du kan altid finde din anmeldelse på virksomhedens Trustpilot-profil. Det er det eneste sted, hvor den med sikkerhed vises offentligt.

Nyere anmeldelser bliver vist ovenover din anmeldelse, som med tiden vil blive skubbet længere ned på siden. Det kan derfor blive sværere at finde din anmeldelse, jo længere tid der går, men den er der stadig. På virksomhedens profilside kan du filtrere anmeldelserne efter sprog eller antal stjerner, så du lettere kan finde din anmeldelse.

Vises mine anmeldelser andre steder?

Andre steder på Trustpilot

Din anmeldelse kan blive vist andre steder på Trustpilots website. På nogle sider vil den være synlig for alle, mens den på andre kun kan ses af dig eller dine venner.

  • Mine anmeldelser – Alle brugere har en personlig profil på Trustpilot, hvor de anmeldelser, de har skrevet, kan findes under Mine anmeldelser. Du kan finde dem ved at klikke på dit profilbillede i øverste højre hjørne på en hvilken som helst side på Trustpilot og vælge Mine anmeldelser fra rullemenuen.
  • Venners anmeldelser – Hvis du har forbundet din Trustpilot-profil med din Facebook-profil, vil dine anmeldelser muligvis også blive vist under Mine anmeldelser på dine venners profil, ligesom deres anmeldelser kan blive vist på din profil. Du kan slå denne funktion fra ved at ændre dine indstillinger for sociale medier.
  • Trustpilots hjemmeside – På Trustpilots hjemmeside fremhæves nogle af de nyeste anmeldelser af forskellige virksomheder. De udskiftes hyppigt, i takt med at der skrives nye anmeldelser. Vi modtager hundredtusindvis af nye anmeldelser hver dag, så sandsynligheden for, at din anmeldelse fremhæves på vores hjemmeside, er meget lille, og hvis den fremhæves, er det kun i ganske kort tid.

Vist af virksomheden

En virksomhed kan vælge at vise din anmeldelse offentligt, f.eks. på deres website, et socialt medie eller offline i deres markedsføringsmateriale. På den måde når din anmeldelse ud til et bredere publikum.

  • På deres websiteTrustBoxe er widgets, som virksomheder implementerer på deres websites for at kunne vise kundeanmeldelser. Informationerne hentes fra Trustpilots website og opdateres løbende, så det er mindre sandsynligt, at ældre anmeldelser vises.
  • Facebook – Hvis den virksomhed, du anmelder, har aktiveret Trustpilot-plugin'et på deres Facebook-side, vil din anmeldelse måske også vises dér under en separat fane kaldet Trustpilot Reviews.
  • I markedsføringsmateriale – Trustpilot har en funktion kaldet Image Generator, som gør det muligt for virksomheder at kombinere et udvalgt citat fra en anmeldelse med et baggrundsbillede og dele det på deres sociale medier og websites. På den måde kan virksomhederne dele deres gode anmeldelser med flere potentielle kunder på en visuelt tiltalende måde.

Vist i Googles søgeresultater

Da Trustpilot er en Google-partner, kan de anmeldelser, du skriver på Trustpilot, blive inkluderet i Google Seller Ratings og muligvis også i Google Product Ratings. Google kan altså vælge din anmeldelse, når de viser anmeldelser af en virksomhed.