​Oversigt over Trustpilots virksomhedsretningslinjer

For at give virksomheder et hurtigt overblik over Trustpilots regler har vi sammenfattet hovedpunkterne i vores virksomhedsretningslinjer her:

Indsamling og besvarelse af anmeldelser:

  • Kunder kan skrive en anmeldelse af din virksomhed, hvis de har købt eller bestilt eller kan bevise, at de har brugt dine services.
  • Hvis du inviterer dine kunder til at skrive anmeldelser, skal invitationerne være neutrale. Det betyder, at du skal invitere alle kunder til at skrive en anmeldelse på samme måde eller invitere objektivt – f.eks. hver tredje kunde. Desuden skal invitationerne være skrevet på en måde, der ikke forsøger at påvirke kunderne til at skrive positive anmeldelser.
  • Virksomheder skal svare på anmeldelser på en retmæssig og høflig måde. Det er f.eks. ikke okay at bruge stødende sprog eller diskriminere eller true folk.

Trustpilot-værktøjer:

Følgende er ikke tilladt:

  • Vi kan fjerne anmeldelser i særlige tilfælde, og når de er i strid med vores brugerretningslinjer, såsom hvis de er falske eller skrevet af dine medarbejdere.
  • Du må ikke bruge dit eget udstyr til at indsamle anmeldelser fra dine kunder. Hvis du vil indsamle anmeldelser i din virksomheds lokaler, skal du først kontakte compliance@trustpilot.com.
  • Vi tolererer ikke misbrug, afpresning eller trusler mod brugere eller Trustpilot. Hvis det er relevant, kan vi blokere adgangen til Trustpilot og informere myndighederne.

Bemærk, at dette kun er et sammendrag. Du kan læse vores samlede virksomhedsretningslinjer ved at klikke her.

For alle andre brugere end virksomheder gælder vores brugerretningslinjer, som du kan finde et sammendrag af her.