Har Trustpilot en whistleblower-funktion?

Der bliver skrevet tusindvis af anmeldelser på forskellige sprog på Trustpilot hver eneste dag, så det kan være en udfordring at sikre, at samtlige af vores brugere hele tiden følger alle vores regler. Derfor kan medlemmer af vores community underrette os om eventuelle problemer bl.a. gennem vores whistleblower-funktion.

Vi har en række forskellige værktøjer til at hjælpe os med at beskytte vores platforms integritet samt sikre, at anmeldelser, der bliver skrevet på Trustpilot, er ægte. Og derudover investerer vi betydelige ressourcer i og arbejder konstant på at forhindre misbrug.

Vi opfordrer også medlemmer af vores community til at holde øje med mistænkelig aktivitet og underrette os, hvis de kender til forkert brug eller misbrug af Trustpilots community eller vores værktøjer. Vi tror på styrken i vores community til at afsløre folk, der forsøger at misbruge vores platform.

Ved hjælp af vores whistleblower-funktion kan medlemmer af vores community fortroligt indberette eventuelle problemer til os. Den hjælper os med at gøre Trustpilot til et mere troværdigt community for online-anmeldelser.

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower afslører uetisk eller ulovlig adfærd for folk, der har mulighed for at stoppe det.

Vi anser det for whistleblowing, når et medlem af Trustpilots community informerer vores compliance-team om adfærd, der er i strid med vores regler og truer vores platforms integritet.

Indberet ærligt og i god tro

Vi tager whistleblowing og det medfølgende ansvar alvorligt, og vi forventer, at andre gør det samme. Derfor forventer vi også, at alle indberetninger er ærlige og foretages i god tro. Samtidig tolererer vi ikke gengældelse mod whistleblowere, som har foretaget indberetninger til os i god tro.

For at fremme vores undersøgelser og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål, er det en stor hjælp for os, hvis whistleblowere giver os deres kontaktoplysninger, når de foretager en indberetning. Vi accepterer dog også anonyme indberetninger via e-mail.

Hvad kan du indberette?

Så længe det vedrører Trustpilot og vores platfrom, kan du indberette en virksomheds, kundes eller brugers handlinger.

Det kan for eksempel være, at du har specifikke oplysninger om snyd eller folk, der skriver (eller tilbyder at skrive) falske anmeldelser på Trustpilot. Du kan også indberette misbrug af vores platform, misbrug af Trustpilots funktioner eller alt andet, der underminerer Trustpilot.

Eksempelvis underrettede et medlem af vores community os om onlinereklamer, hvor folk tilbød at skrive falske anmeldelser på Trustpilot for et mindre beløb. Vi videregav oplysningerne til vores compliance-team, som arbejdede hårdt på at få reklamerne fjernet, efter de havde undersøgt sagen.

Bliv whistleblower ved at kontakte compliance direkte

Det er enkelt at bruge vores whistleblower-funktion. Du skal bare sende en e-mail til vores compliance-team på compliance@trustpilot.com.

Alle e-mails, der sendes til denne adresse, læses af folk med adgang til avancerede værktøjer, som bruges i undersøgelser om mulig snyd. De omfatter vores compliance-agenter, compliance-efterforskere og compliance-managere, som sidder på vores kontorer i København, London, Vilnius og USA. Når vi modtager troværdige indberetninger om ureglementeret adfærd, ser vi det som vores ansvar at undersøge dem grundigt.

Jo flere oplysninger jo bedre

For at hjælpe os med vores efterforskning opfordrer vi dig til at inkludere så mange oplysninger som muligt i din e-mail om det mistænkte eller påståede problem inklusive eventuelle beviser. Vi vil gerne have fakta om omstændighederne. Det ideelle for os vil være, hvis du kan vedhæfte understøttende dokumentation i form af skærmprint eller PDF-filer.

Det kan også være, at vi på et senere tidspunkt beder dig om at sende flere oplysninger for at hjælpe os.

Din indberetning bliver ikke delt

Alle indberetninger om forkert brug eller misbrug, som foretages i god tro, bliver behandlet fortroligt. Ved mere alvorlige sager kan vi dog blive nødt til at videregive oplysninger til offentlige instanser for at hjælpe dem med efterforskninger, eller så de kan gå videre med sagen. Når dette er tilfældet, følger vi selvfølgelig reglerne om fortrolighed og håndteringen af personlige oplysninger.

Vi undersøger sagen og træffer de nødvendige foranstaltninger

Vores compliance-team undersøger anklagerne og beviserne og gør det nødvendige for at håndtere eventuelle problemer.

I yderste tilfælde kan dette inkludere at træffe disciplinære eller endda juridiske foranstaltninger mod en virksomhed eller bruger. Nogle gange er løsningen dog så enkel som at forklare funktionerne og reglerne for vores platform til folk, så de kan lære at bruge den korrekt.

Når vi indleder en undersøgelse, er det ofte kun de efterforskede parter, vi kan oplyse om sagen, pga. fortrolighedsreglerne. Det er klart, at dette kan virke frustrerende, hvis du har givet os vigtige beviser mod en virksomhed eller bruger. Vi er selvfølgelig nødt til at respektere loven, så det er sjældent, vi kan opdatere dig om sagen, men vi sætter stor pris på hjælpen fra whistleblowere.

Andre rapporteringsmuligheder

Hvis du allerede bruger Trustpilot og er medlem af vores community, har du også mulighed for at informere vores compliance-team om specifikke anmeldelser, du mener er i strid med vores retningslinjer.

Virksomheder kan rapportere anmeldelser fra deres virksomhedskonti og forklare, hvilke retningslinjer de mener, anmeldelsen overtræder, mens forbrugere kan flagge en anmeldelse ved at klikke på "indberet"-ikonet under den relevante anmeldelse på Trustpilot. Derefter modtager vores compliance-team en anmodning om at undersøge sagen.

Bemærk dog, at anmeldelser kun bør indberettes, hvis dine bekymringer er berettigede, og der er en klar grund til, at en anmeldelse er mistænkelig eller i strid med en eller flere af vores brugerretningslinjer eller virksomhedsretningslinjer. For flere oplysninger om, hvordan du bruger disse funktioner korrekt, kan du læse om, hvad vi anser for misbrug for virksomheder og forbrugere.

Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan vi arbejder, finder du andre nyttige oplysninger på vores supportcenter.