Struktureret data-snippet for Automatisk Feedback Service (AFS)

Tilgængelig for:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Denne funktion er en del af vores gratis produktpakke Prøv den nu

Med struktureret data-snippet kan du optimere brugen af AFS og bedre styre indholdet i anmeldelsesinvitationerne til dine kunder.

AFS er et letanvendeligt produkt, hvis funktionalitet kan optimeres ved at kombinere det med en struktureret data-snippet. Dataene fra den strukturerede data-snippet tilsidesætter altid dine indstillinger for Automatisk Feedback Service.

Bemærk: Du skal indsætte den strukturerede data-snippet i kildekoden for trigger-e-mailen, der sendes til Trustpilot og/eller dine kunder.

Dette dataformat er kendt som JavaScript Object Notation (forkortet JSON). Hvis det volder dig problemer, kan du finde hjælp nedenfor, hvor vi bryder det ned i mindre dele og forklarer, hvorfor det ser ud som det gør.

Sådan bruger du den strukturerede data-snippet

Det er først og fremmest vigtigt at vide, at koden for den strukturerede data-snippet ikke altid behøver at ligne den ovenfor. Du kan faktisk selv vælge, hvilke felter du vil bruge, og resten af indstillingerne vil blive taget fra indstillingerne i din virksomhedskonto.

Du skal indsætte den strukturerede data-snippet i kildekoden for trigger-mailen, der sendes til Trustpilot og/eller dine kunder.

Vi anbefaler, at du automatiserer det dynamiske indhold i den strukturerede data-snippet via programmering. Hvis den ikke modtager dynamisk indhold, bliver e-mailen sendt til den samme person igen og igen.

Sådan tilføjer du dataene

Kundenavn og referencenummer

Hvis referencenummeret skal vises sammen med anmeldelsen, kan du tilføje det (referenceId) til koden. Dermed bliver det nemmere for dig at identificere hver kundetransaktion. Du kan også give invitationen et mere personligt præg ved at tilføje kundens navn. For at gøre det skal du bruge [Name]-pladsholderen i skabelonerne. Du kan både præ-verificere og tilføje navne til invitationer. Koden nedenfor viser, hvordan du gør:

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "referenceId": "1234abcd"
}
</script>

Kundens e-mailadresse

Hvis du tilføjer kundens e-mailadresse til den strukturerede data-snippet, vil den altid blive prioriteret over e-mailadressen i Til:-feltet. Det kan bruges i de tilfælde, hvor butikssystemet kun tillader brug af notifikationsmails og ikke BCC af trigger-mailadressen, når du skal sende e-mails til den.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "referenceId": "1234abcd",
 "recipientEmail": "customer@email.com"
}
</script>

Skabeloner

Hvis dine dynamiske skabeloner skal være tilpasset til den kunde, du inviterer til at skrive en anmeldelse, kan du angive dit skabelon-ID i den strukturerede data-snippet som vist i nedenstående kode.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "templateId": "xyz123abc"
}
</script>

Landing page og lokaliseret sprog

Hvis du bruger denne kode, indstiller du lokaliteten for den valgte invitation, hvilket vil angive, hvilken destinationsside kunden bliver sendt til, samt sproget for anmeldelsesinvitationen i Invitationshistorikken.

Bemærk: Lokaliteten bør være i overensstemmelse med ISO:15897.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locale": "en-GB"
}
</script>

Invitationer til kunder i forskellige lande

For at invitere kunder fra forskellige lande skal du angive den destinationsside, brugeren skal sendes til i locale- parametret samt et templateId for invitationsskabelonen. Du kan vælge mellem vores optimerede skabelon og din egen skræddersyede skabelon, du skal bare sikre, at destinationssidens og skabelonens sprog stemmer overens.

<script type="application/json+trustpilot">
{
"recipientName": "Navn Efternavn",
"recipientEmail": "kunde@e-mail.dk",
"referenceId": "1234abcd",
"locale": "da-DK",
"templateId": "xyz123abc"
}
</script>

Bemærk: preferredSendTime-parametret er kun tilgængeligt for kunder med Pro- eller Enterprise-pakken.

Tagging

Du kan automatisere tagging af anmeldelser ved på forhånd at angive, hvilke tags du vil tilføje til en anmeldelse. Disse tags kan angives, inden kunden skriver anmeldelsen. Du kan bruge alle de tags, du vil. Se koden nedenfor for at få en ide om den strukturererede data-snippet, du kan bruge.

Bemærk: Tags må ikke indeholde mellemrum, da det vil forhindre, at invitationen bliver sendt.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "tags": ["London","Sales"]
}
</script>

Produktanmeldelser

Bemærk: Du skal muligvis opgradere din pakke for at få adgang til Produktanmeldelser

For at indsamle produktanmeldelser skal du blot opsætte den strukturerede data-snippet til at inkludere data fra dine solgte produkter. Denne opsætning gør det muligt for dig at indsamle både bruger- og produktanmeldelser med én enkelt invitation. Du kan tilføje produktdata til den strukturerede data-snippet på to måder:

Bemærk, at det muligvis kræver teknisk ekspertise at tilføje produktdata.

1. Den ene mulighed er at tilføje alle transaktions- og produktdata til den strukturerede data-snippet. Dette inkluderer en websiteadresse, et billede af produktet, produktnavnet, SKU og meget mere. Her er et eksempel:

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
 "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
 "products": [
{
 "productUrl": "http://www.companystore.com/.../12345.htm",
 "imageUrl": "http://www.companystore.com/.../.../12345.jpg",
 "name": "Metal Toy Car",
 "sku": "ABC-1234",
 "gtin": "1234567890",
 "mpn": "7TX1641",
 "brand": "Acme"
},
{
 "productUrl": "http://www.companystore.com/.../4321.htm",
 "imageUrl":"http://www.companystore.com/.../.../4321.jpg",
 "name": "Metal Toy Car Garage",
 "sku": "CBA-4321",
 "gtin": "9876543210",
 "mpn": "5TX1649",
 "brand": "Acme"
}
 ]
}
</script>

Bemærk: Det er obligatorisk at udfylde felterne productURL, navn og SKU, når du opsætter en struktureret data-snippet for produktanmeldelser.

2. Den anden mulighed byder på en enklere opsætning, da det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at sende alle produktdata (som i mulighed 1), hver gang du har solgt et produkt. Du skal blot uploade dit produktkatalog til Trustpilot, og så behøver du kun at tilføje en simpel SKU for hvert solgt produkt til den strukturerede data-snippet. Vores system vil derefter bruge SKU'erne til at matche de resterende produktoplysninger. Du kan læse mere om fordelene ved denne mulighed her:

<script type="application/json+trustpilot">
{ 
 "recipientName": "Name MacNameson", 
 "recipientEmail": "customer@email.com", 
 "referenceId": "1234abcd", 
 "productSkus": ["ABC-1234","ABC-4321"] 
}
</script>

Fastsættelse af tidspunkt for afsendelse af invitationer

Hvis du gerne vil fastsætte en dato og et tidspunkt for levering af invitationer, kan du bruge den følgende kode-snippet. Vær opmærksom på, at alle tider er angivet i UTC.

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "preferredSendTime": "2018-12-15T13:37:00"
}
</script>

HTML-kommentarer, der skal omslutte den strukturerede data-snippet

Nogle eCommerce-systemer tillader muligvis ikke, at du inkluderer den strukturerede data-snippet i kildekoden for den trigger-mail, der sendes til Trustpilot og/eller dine kunder. En mulig løsning på problemet er at omslutte den strukturerede data-snippet med HTML-kommentarer som vist i kode-eksemplet nedenfor.

<!-- <script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "referenceId": "1234abcd",
 "templateId": "xyz123abc"
}
</script> -->

Hvordan ser den strukturerede data-snippet ud?

<script type="application/json+trustpilot">
{
 "recipientEmail": "customer@email.com",
 "recipientName": "Name MacNameson",
 "referenceId": "1234abcd",
 "templateId": "xyz123abc",
 "productReviewInvitationTemplateId": "5c17c7ebb565bb0001046fbd",
 "locale": "en-GB",
 "senderEmail": "your@senderemail.com",
 "senderName": "Sender Name",
 "replyTo": "your@replytomail.com",
 "preferredSendTime": "2018-12-15T13:30:00",
 "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
 "tags": ["Tag1","Tag2"],
 "products": [
{
 "productUrl": "http://www.mycompanystore.com/products/12345.htm",
 "imageUrl": "http://www.mycompanystore.com/products/images/12345.jpg",
 "name": "Metal Toy Car",
 "sku": "ABC-1234",
 "gtin": "01234567890",
 "mpn": "7TX1641",
 "brand": "Acme"
}
 ]
}
</script>