Sådan tilføjer du en struktureret data-snippet for Automatisk Feedback Service (AFS)

Denne funktion er inkluderet i pakkerne Free, Plus, Premium, Advanced og Enterprise.

Med Automatisk Feedback Service (AFS) kan du automatisk sende invitationer til dine kunder, når de har foretaget et køb. Du kan nøjes med at anvende en simpel konfiguration til at begynde med, men hvis du vil forbedre dine invitationers funktionalitet, kan du tilføje en struktureret data-snippet til din invitationsskabelon.

Du skal også bruge en struktureret data-snippet, hvis du vil bruge AFS uden et bcc-felt.

Hvad er en struktureret data-snippet?

Strukturerede data er et standardiseret format, der giver information om en side og klassificerer dens indhold.

Ved at tilføje en struktureret data-snippet til koden i dine triggermails er Trustpilot i stand til at læse de strukturerede data, indhente de relevante informationer dynamisk og inkludere dem i dine anmeldelsesinvitationer.

Hvor skal jeg tilføje den strukturerede data-snippet?

Du skal indsætte den strukturerede data-snippet i kildekoden i den transaktionsmail, du bruger til at trigge AFS.

Det er vigtigt at bemærke, at denne snippet skal implementeres med de dynamiske pladsholdere, din platform bruger. Pladsholderne varierer fra den ene platform til den anden, så du skal sørge for at erstatte eksemplerne med de relevante og korrekte oplysninger.

Du skal inkludere alle kommaer, citationstegn og koloner – hvis du ændrer formatet, bliver den strukturerede data-snippet ikke indlæst korrekt.

Hvilke strukturerede data-snippets kan jeg bruge til AFS?

Du kan selv vælge, hvilke informationer du vil anvende strukturerede data-snippets til afhængigt af dine behov. Nedenfor finder du eksempler på de forskellige snippets. Husk at opdatere pladsholdere og eksempler (angivet med fed nedenfor) med de relevante pladsholdere for dit system og dine foretrukne indstillinger.

Det kræver muligvis teknisk ekspertise at implementere en struktureret data-snippet.

Kundenavn og referencenummer

AFS henter automatisk navne og referencenumre og tilpasser invitationerne, hvis disse oplysninger ikke er tilstede i den strukturerede data-snippet. Kundenavne hentes fra e-mailens Til:-felt, og referencenumre hentes fra emnelinjen. Du kan dog stadig bruge en struktureret data-snippet om nødvendigt.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder"
  }
</script>

Kundens e-mailadresse

Hvis du tilføjer kundens e-mailadresse til den strukturerede data-snippet, vil den altid blive prioriteret over e-mailadressen i Til:-feltet. Du kan sende triggermailen direkte til din AFS-mailadresse, hvis du ikke kan tilføje den til bcc-feltet.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder"
  }
</script>

Skabelon

Hvis du bruger forskellige invitationsskabeloner til specifikke formål eller målgrupper, kan du angive, hvilken skabelon der skal bruges, ved at tilføje et skabelon-ID (templateId). Du finder skabelon-ID'et under Invitationsskabeloner.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "templateId": "indsæt skabelon-ID"
  }
</script>

Lokationer

Hvis din virksomhed har flere fysiske butikker eller afdelinger, og du vil angive en specifik lokation, kan du inkludere lokations-ID'et.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
   "recipientName": "dynamisk pladsholder",
   "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
   "referenceId": "dynamisk pladsholder",
   "locationId": "indsæt lokations-ID"
  }
</script>

Landingsside og lokaliseret sprog

Du kan også angive, hvilken landingsside dine kunder skal sendes til, ved at tilføje en locale.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "locale": "indsæt locale"
   }
</script>

De tilgængelige locales er:

"locale": "da-DK" / dansk-Danmark

"locale": "de-DE" / tysk-Tyskland

"locale": "en-GB" / engelsk-Storbritannien

"locale": "es-ES" / spansk-Spanien

"locale": "fi-FI" / finsk-Finland

"locale": "fr-FR" / fransk-Frankrig

"locale": "it-IT" / italiensk-Italien

"locale": "nb-NO" / norsk bokmål-Norge

"locale": "nl-NL" / hollandsk-Holland

"locale": "pl-PL" / polsk-Polen

"locale": "pt-PT" / portugisisk-Portugal

"locale": "sv-SE" / svensk-Sverige

"locale": "en-AU" / engelsk-Australien

"locale": "en-IE" / engelsk-Irland

"locale": "de-AT" / tysk-Østrig

"locale": "de-CH" / tysk-Schweiz

"locale": "fr-BE" / fransk-Belgien

"locale": "nl-BE" / hollandsk-Belgien

"locale": "ja-JP" / japansk-Japan

"locale": "pt-BR" / brasiliansk portugisisk-Brasilien

"locale": "en-US" / engelsk-USA

"locale": "en-CA" / engelsk-Canada

"locale": "en-NZ" / engelsk-New Zealand

Invitationer til kunder i forskellige lande

For at invitere kunder fra forskellige lande skal du angive landingssiden og et skabelon-ID. Du kan vælge mellem vores optimerede skabelon og din egen skræddersyede skabelon – du skal bare sikre, at landingssidens og skabelonens sprog stemmer overens.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
   {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "locale": "indsæt locale",
    "templateId": "indsæt skabelon-ID"
  }
</script>

Tagging

Du kan tagge dine anmeldelser automatisk ved at vælge, hvilke tags du vil give en anmeldelse, når kunden har skrevet den. Der er ingen grænser for, hvor mange tags du kan bruge. Du skal bare være opmærksom på, at dine invitationer ikke bliver sendt, hvis dine tags indeholder mellemrum.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "tags": ["København","Salg"]
  }
</script>

"København" og "Salg" er eksempler på tags. Erstat dem med de tags, du gerne vil bruge.

Produktanmeldelser

Hvis du vil optimere invitationsprocessen for produktanmeldelser, kan du inkludere oplysninger om dine produkter i dine invitationer. Det gør du nemmest ved at uploade dit produktkatalog og derefter tilføje SKU'en for hvert købte produkt til invitationen. Det er vigtigt, at du uploader dit katalog først ved hjælp af den strukturerede data-snippet for at sikre, at SKU'erne indlæses korrekt.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  { 
   "recipientName": "dynamisk pladsholder", 
   "recipientEmail": "dynamisk pladsholder", 
   "referenceId": "dynamisk pladsholder", 
   "productSkus": ["ABC-1234","ABC-4321"]
  }
</script>

"ABC-1234" og "ABC-4321" er eksempler på SKU'er. Erstat dem med de SKU'er, du gerne vil bruge.

En anden mulighed er at tilføje alle transaktions- og produktdata til den strukturerede data-snippet. Dette inkluderer en websiteadresse, et billede af produktet, produktnavnet, SKU og mere.

Hvis feltet productCategoryGoogleId er inkluderet, vil produktkategorien automatisk blive opdateret i produktkataloget.

Det er obligatorisk at udfylde felterne productURL, Name og SKU, når du opsætter en struktureret data-snippet for produktanmeldelser.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
    "productReviewInvitationTemplateId": "indsæt skabelon-ID for produktanmeldelse",
    "products": [
   {
    "productUrl": "http://www.minvirksomhed.dk/.../12345.htm",
    "imageUrl": "http://www.minvirksomhed.dk/.../.../12345.jpg",
    "name": "Metallegetøjsbil",
    "sku": "ABC-1234",
    "gtin": "1234567890",
    "mpn": "7TX1641",
    "brand": "Acme",
"productCategoryGoogleId": "1253" }, { "productUrl": "http://www.minvirksomhed.dk/.../4321.htm", "imageUrl":"http://www.minvirksomhed.dk/.../.../4321.jpg", "name": "Garage til metallegetøjsbil", "sku": "CBA-4321", "gtin": "9876543210", "mpn": "5TX1649", "brand": "Acme",
"productCategoryGoogleId": "1253" } ] } </script>

Al tekst med fed skrift er eksempler på pladsholdere. Erstat dem med de oplysninger, du gerne vil bruge.

Fastsættelse af tidspunkt for afsendelse af invitationer

Denne funktion er en del af Growth-pakken og Scale-pakken samt Enhance-tilkøbet. Book en demo, og find ud af, om det er tid til at opgradere din pakke.

Denne funktion er inkluderet i Premium, Advanced og Enterprise planer.

Hvis du gerne vil fastsætte en dato og et tidspunkt for afsendelse af invitationer, kan du tilføje dit foretrukne afsendelsestidspunkt (preferredSendTime). Bemærk, at alle tider er angivet i UTC.

Eksempel på kode:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "preferredSendTime": "2018-12-15T13:37:00"
  }
</script>

Det angivne tidspunkt er et eksempel. Erstat det med dit foretrukne afsendelsestidspunkt.

Komplet struktureret data-snippet

Hvis du bruger en komplet kode, bør den ligne nedenstående eksempel:

<script type="application/json+trustpilot">
  {
   "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
   "recipientName": "dynamisk pladsholder",
   "referenceId": "dynamisk pladsholder",
   "templateId": "indsæt skabelon-ID",
   "productReviewInvitationTemplateId": "indsæt skabelon-ID for produktanmeldelse",
   "locale": "indsæt locale",
   "senderEmail": "din@afsendermailadresse.dk",
   "senderName": "Afsendernavn",
   "replyTo": "din@modtagermailadresse.dk",
   "preferredSendTime": "2018-12-15T13:30:00",
   "productReviewInvitationPreferredSendTime": "2018-12-25T13:00:00",
   "tags": ["Tag1","Tag2"],
   "products": [
    {
     "productUrl": "http://www.minvirksomhed.dk/products/12345.htm",
     "imageUrl": "http://www.minvirksomhed.dk/products/images/12345.jpg",
     "name": "Metallegetøjsbil",
     "sku": "ABC-1234",
     "gtin": "01234567890",
     "mpn": "7TX1641",
     "brand": "Acme",
"productCategoryGoogleId": "1253" } ] } </script>

Og husk at, al tekst med fed skrift er eksempler på pladsholdere. Erstat dem med de oplysninger, du gerne vil bruge.

Understøtter alle systemer den strukturerede data-snippet?

Flertallet gør, men nogle e-handelssystemer tillader muligvis ikke, at du inkluderer den strukturerede data-snippet i kildekoden for den bekræftelsesmail, du sender til dine kunder, når de afgiver en ordre. En mulig løsning på problemet er at omslutte den strukturerede data-snippet med HTML-kommentarer som vist i koden nedenfor.

Eksempel på kode:

<!-- <script type="application/json+trustpilot">
  {
    "recipientName": "dynamisk pladsholder",
    "recipientEmail": "dynamisk pladsholder",
    "referenceId": "dynamisk pladsholder",
    "templateId": "indsæt skabelon-ID"
  }
</script>-->

Næste FAQ om Automatisk Feedback Service (AFS)

Related articles