Sådan sender du invitationer ved at kopiere kundedata fra et dokument og indsætte dem

Denne funktion er en del af Free-pakken.

Kom i gang nu

Hvis du kun vil invitere et lille antal kunder manuelt, kan du kopiere deres data fra et regneark eller dokument og indsætte dem i din virksomhedskonto. Sådan gør du:

  1. Gå ind på din virksomhedskonto > Få anmeldelser > Invitér kunder.
  2. Klik på Kopiér og indsæt kundedata – serviceanmeldelser under Invitér manuelt.
  3. Kopiér dine kundedata fra dit regneark eller tekstbehandlingsprogram, og indsæt dem i tekstboksen. Husk, at data skal adskilles af tabulatortegn, semikolon (;) eller komma (,). Du kan højst kopiere 300 kunder ad gangen.

  1. Kontrollér, at kolonnerne er i denne rækkefølge: (1) e-mail, (2) navn og (3) referencenummer, og klik på Fortsæt.
Bemærk: Referencenummeret må ikke indeholde specialtegn, som f.eks. # eller *. Hvis du har behov for at bruge specialtegn, kan du bruge / eller - i stedet.
  1. Under Tilføj invitationer kan du tilføje flere kunder én ad gangen. Hvis du ikke vil tilføje flere, og du er klar, kan du klikke på Fortsæt.
  2. Udfyld feltet Afsendernavn, vælg svar-mailadressen i rullemenuen, og klik på Fortsæt.

  1. Klik på Vælg skabelon under Opret din invitationsmail.

  1. Vælg det sprog og den skabelon, du vil bruge til invitationen, under Trustpilots optimerede skabeloner, og klik derefter på Vælg denne skabelon.
  2. Vælg det lokale Trustpilot-website, dine kunder skal sendes til for at skrive deres anmeldelse, fra rullemenuen Dine invitationer skal sende kunder til denne destinationsside. Klik derefter på Næste.

  1. Kontrollér, at alle oplysningerne er korrekte, og klik på Send invitationer.