Hej! Hvordan kan vi hjælpe?

Tag et kig igennem Trustpilots Supportcenter for at finde information om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxe, Produktanmeldelser, samt guides til at redigere dine anmeldelser og kontoindstillinger

Hvorfor fjerner vi ikke anmeldelser efter et ejerskifte eller en virksomhedsovertagelse? Følg

Anmeldelser på Trustpilot forbliver online, selvom en virksomhed skifter ejer. Nye ejere kan dog informere brugerne om ejerskiftet ved at opdatere deres profilside og skrive et svar til eksisterende negative anmeldelser.

Vi er bevidste om, at nye virksomhedsejere kan have et ønske om at få de eksisterende anmeldelser på virksomhedens profilside fjernet, da de gerne vil begynde på ny med at indsamle anmeldelser om den service, de yder.

Vi fjerner dog ikke anmeldelser, hvis en virksomhed har fået nye ejere. Et ejerskifte ændrer ikke på eller ugyldiggør de oplevelser, som brugere havde med virksomheden, da de skrev deres anmeldelser. Det strider imod vores kerneværdier om tillid og gennemsigtighed at fjerne disse anmeldelser, fordi vi dermed ville fjerne indhold, der giver et retvisende indtryk af brugernes købs- eller serviceoplevelser.

Virksomheders muligheder

For at informere vores community om en virksomhedsovertagelse eller et ejerskifte foreslår vi, at virksomheder tilpasser deres profilsider, så disse oplysninger og datoen for overtagelsen fremgår.

Det kan være særdeles nyttigt for nye virksomhedsejere at gennemgå og svare på eventuelle ubesvarede negative anmeldelser. Ud over at tage ved lære af tidligere kunders feedback, er det også en mulighed for at oplyse brugerne om ejerskiftet.

Derudover vægter de nyeste anmeldelser på Trustpilot højest i beregningen af en virksomheds TrustScore, da vi mener, at nye anmeldelser giver et mere retvisende billede af det nuværende kundetilfredshedsniveau. På længere sigt vil TrustScoren derfor afspejle de nye ejeres indsats, selvom alle anmeldelserne af virksomheden bliver på Trustpilot. Du kan læse mere om, hvordan TrustScoren beregnes, her.

Kontakt support