Hvad sker der med de eksisterende anmeldelser ved et ejerskifte?

Eksisterende anmeldelser på Trustpilot forbliver online, selvom en virksomhed skifter ejer. Ved at informere brugerne om ejerskiftet kan man skabe en god mulighed for at opbygge tillid.

Nye virksomhedsejere kan overtage eller opdatere virksomhedens profilside på Trustpilot og gå i dialog med tidligere kunder ved at svare på ubesvarede anmeldelser. Dette er muligt ved hjælp af Trustpilots gratis samt betalte services.

Anmeldelser forbliver online

Vi er bevidste om, at nye virksomhedsejere kan have et ønske om at få de eksisterende anmeldelser på virksomhedens profilside fjernet, da de gerne vil begynde på ny med at indsamle anmeldelser om den service, de yder.

Vi fjerner dog ikke anmeldelser, hvis en virksomhed har fået nye ejere.

Et ejerskifte ændrer ikke på de oplevelser, som tidligere brugere havde med virksomheden, på det tidspunkt deres anmeldelser blev skrevet. Det strider imod vores kerneværdier om tillid og gennemsigtighed at fjerne disse anmeldelser, fordi vi dermed ville fjerne indhold, der giver et retvisende indtryk af brugernes købs- eller serviceoplevelser.

Virksomheders muligheder

For at informere vores community om en virksomhedsovertagelse eller et ejerskifte foreslår vi, at virksomheder opdaterer og tilpasser deres profilsider, så disse oplysninger samt datoen for overtagelsen fremgår. Dette er gratis at gøre.

Det kan være særdeles nyttigt for nye virksomhedsejere at gennemgå og svare på eventuelle ubesvarede anmeldelser, specielt negative eller kritiske anmeldelser. Udover at tage ved lære af tidligere kunders feedback er det også en mulighed for at informere brugerne om ejerskiftet.

På Trustpilot vises anmeldelser i kronologisk rækkefølge med den seneste først. De nyeste anmeldelser vægter højest i beregningen af en virksomheds TrustScore, da vi mener, at nye anmeldelser giver et mere retvisende billede af det nuværende kundetilfredshedsniveau.

På længere sigt betyder det, at de anmeldelser, der optræder først (dem, der findes på første side af virksomhedens profilside), samt virksomhedens stjernebedømmelse og TrustScore derfor vil afspejle de nye ejeres indsats, selvom alle anmeldelserne af virksomheden forbliver på Trustpilot. Du kan læse mere om, hvordan TrustScoren beregnes, her.