Sådan konfigurerer du timing og frekvens for dine invitationer

I denne artikel kan du læse, hvordan du indstiller timing og frekvens for dine invitationer og opsætter invitationspåmindelser.

Gå ind på din virksomhedskonto > Indstillinger > Invitationsindstillinger > Afsendelsesfrekvens.

Angiv dato for afsendelse af invitationer

Denne funktion er inkluderet i pakkerne Free, Plus, Premium, Advanced og Enterprise.

Vælg, hvor lang tid der skal gå, fra kunden køber et produkt eller en serviceydelse hos din virksomhed, til du sender vedkommende en anmeldelsesinvitation. 

Serviceanmeldelsesinvitationer:

Vælg antal dage, uger eller måneder i rullemenuen under Send en serviceanmeldelsesinvitation. Hvis du gerne vil sende invitationen med det samme, skal du vælge 0 dage. 

Produktanmeldelsesinvitationer:

Du har to muligheder: Under Send en produktanmeldelsesinvitation kan du vælge mellem at sende din produktanmeldelsesinvitation Sammen med serviceanmeldelsesinvitationen eller Som en separat invitation. Hvis du vælger at sende invitationerne separat, kan du bruge rullemenuen til at angive, hvor mange dage, uger eller måneder der skal gå, fra serviceanmeldelsesinvitationen sendes, til produktanmeldelsesinvitationen sendes.

Som standard sendes invitationen til kunden efter syv dage. Vi anbefaler denne ventetid for at sikre, at kunden modtager produktet før invitationen.

Du kan ikke fravælge muligheden Send en produktanmeldelsesinvitation. Men hvis produktkataloget er tomt, ignoreres muligheden automatisk, så dine kunder kun modtager en invitation til at skrive en serviceanmeldelse. 

Muligheden "Send en produktanmeldelsesinvitation" valgt

Vælg invitationstidspunkt, hyppighed og påmindelser

Denne funktion er en del af Growth-pakken og Scale-pakken samt Enhance-tilkøbet.

Denne funktion er inkluderet i pakkerne Premium, Advanced og Enterprise.

Invitationstidspunkt

Du kan vælge tidspunktet for, hvornår dine invitationer skal sendes ud til dine kunder. Du kan angive et bestemt tidspunkt (alle tider er angivet i UTC) i rullemenuen under Send invitationer på denne tid af dagen.

Du har også mulighed for at sende invitationer på et automatisk optimeret tidspunkt, som beregnes ved hjælp af tidligere kundedata, der fastlægger, hvilken tid på dagen der er størst sandsynlighed for, at kunderne reagerer på invitationerne. Du kan bruge denne funktion ved at vælge Optimér automatisk fra rullemenuen. 

Hvor ofte vil du sende invitationer?

Du har flere muligheder for at angive, hvor ofte invitationer skal sendes til kunder, som foretager flere køb hos din virksomhed. Hvis du vil sende en invitation efter hvert køb, skal du aktivere muligheden Alle kunder bør inviteres til at skrive en anmeldelse efter hvert køb. Og ellers har du to andre valgmuligheder: Du kan indtaste, hvor mange dage der skal gå, før de skal inviteres igen, eller du kan som standard vælge 1 år.

Invitationspåmindelser

Hvis du vil sende påmindelser til kunder, som du har inviteret, men som endnu ikke har skrevet en anmeldelse, kan du markere feltet under Invitationspåmindelser. I rullemenuen kan du vælge, hvor mange dage eller uger der skal gå, fra den første invitation blev sendt, til påmindelsen skal sendes. Påmindelsen bliver sendt på det sprog, der er angivet på den destinationsside, dine invitationer sender dine kunder til. Klik derefter på Gem ændringer.

For at sende en påmindelse skal tre kriterier være opfyldt:

  • Du skal aktivere påmindelser, før du opretter en invitation.
  • Påmindelser skal være aktiveret, før du sender en invitation ud.
  • Brugeren må ikke have offentliggjort en anmeldelse ved at klikke på linket i den oprindelige invitation.

Hvis du deaktiverer invitationspåmindelser, bliver alle planlagte invitationspåmindelser annulleret og vil ikke blive sendt. 

I denne artikel kan du finde ud af, hvordan du konfigurerer dine invitationsindstillinger.

Related articles