Hvilke rapporteringsgrunde kan virksomheder vælge imellem?

Hvis en anmeldelse er i strid med Trustpilots brugerretningslinjer, kan den anmeldte virksomhed rapportere den via sin virksomhedskonto. Der er 13 rapporteringsårsager at vælge imellem.

Virksomheder skal forklare, hvilken del af anmeldelsen, der er i strid med brugerretningslinjerne, og hvorfor. Til sidst bliver de bedt om at lave en offentlig version af deres rapportering, som vil blive vist på Trustpilot.

Vi beder virksomheder om at bruge rapporteringsfunktionen via deres virksomhedskonto, så vi får de nødvendige oplysninger til at behandle deres anmodning så hurtigt som muligt. Virksomheder kan vælge en eller flere årsager til at rapportere en anmeldelse baseret på vores brugerretningslinjer.

Grunde til at rapportere en anmeldelse

Der er et problem med dele af anmeldelsen

 • Anmeldelsen indeholder stødende sprog, der er anklagende, nedgørende, voldeligt, groft, kønsdiskriminerende eller racistisk.
 • Anmeldelsen indeholder personlige oplysninger, der kan bruges til at spore, identificere, kontakte eller udgive sig for at være en anden person (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller kreditkortoplysninger).
 • Anmeldelsen indeholder salgsfremmende referencer (herunder links).
 • Anmeldelsen krænker en andens ophavsret, privatlivets fred eller personrettigheder.

Hele anmeldelsen er problematisk

 • Anmeldelsen handler kun om en afgift eller bøde.
 • Anmeldelsen er markedsføring eller spam.
 • Anmeldelsen beskriver kun produktet og nævner ikke købs- eller serviceoplevelsen.
 • Anmeldelsen er på den forkerte virksomhedsprofil.
 • Anmeldelsen blev ikke skrevet inden for 12 måneder fra den dato, hvor købs- eller serviceoplevelsen fandt sted.
 • Indholdet er udelukkende baseret på etiske, politiske eller værdiladede holdninger og angår ikke en købs- eller serviceoplevelse.

Brugeren har ikke tilladelse til at skrive en anmeldelse

 • Brugeren er en konkurrent.
 • Brugeren har oprettet adskillige profiler for at bedømme den samme virksomhed flere gange.
 • Brugeren har ikke haft en reel købs- eller serviceoplevelse.

Brugbar viden om processen

Årsagerne til at rapportere anmeldelser skal stemme overens med Trustpilots brugerretningslinjer, så det er en god idé at have dem ved hånden. Få et hurtigt overblik her.

 • Hver anmeldelse kan rapporteres én gang, medmindre brugeren har redigeret den og tilføjet nyt indhold. Det vil sige, at virksomheder bør præcisere, hvorfor anmeldelsen er i strid med vores regler. Vores compliance-team undersøger derefter, om anmeldelsen skal lægges online igen, redigeres af brugeren eller fjernes.
 • De tilgængelige rapporteringsårsager afhænger af omstændighederne. Hvis en virksomhed for eksempel inviterer en kunde til at skrive en anmeldelse efter et køb, giver det ikke mening at have følgende valgmulighed: "Denne bruger har ikke haft en reel købs- eller serviceoplevelse".
 • Rapporteringsårsagen offentliggøres. Virksomheden vil blive bedt om at dele sin begrundelse for at rapportere anmeldelsen. Den vil være synlig for alle på Trustpilot. Virksomheden bør sikre, at svarene er høflige og overholder Trustpilots virksomhedsretningslinjer.
 • Processen tager tid. Hvis vi beder brugeren foretage ændringer eller sende dokumentation, er svarfristen 7 dage. Hvis der er behov for flere ændringer, kan det føre til en længerevarende korrespondance mellem brugeren og vores compliance-team, hvilket forlænger behandlingstiden. Under denne proces vil virksomheden kunne se, hver gang anmeldelsen bliver opdateret, men den forbliver offline, indtil det rapporterede problem er løst.

Vores regler siger også:

 • Anmeldelser kan handle om serviceoplevelser. Et køb berettiger en person til at skrive en anmeldelse, men det kan også være tilstrækkeligt at afgive en ordre eller benytte en virksomheds services. Læs mere her.
 • Levering indgår også i serviceoplevelsen, da den udgør en vigtig del af kunderejsen. Anmeldelser om leverings- eller kurérservicen kan også give virksomheder værdifuld indsigt i, hvem de bør samarbejde med.
 • Stødende sprog. Ikke alle deler den samme opfattelse af, hvad "stødende sprog" er, men vi anvender de samme retningslinjer på tværs af vores community.
 • Salgsfremmende referencer kan rapporteres. Denne retningslinje er med til at sikre kvaliteten af anmeldelserne på vores platform ved at gøre det muligt at fjerne markedsføring, spam osv.

Misbrug af vores rapporteringsfunktion

Rapporteringsfunktionen er en vigtig del af vores community. For at sikre gennemsigtighed og tillid til vores platform er det naturligvis ikke tilladt at misbruge rapporteringsfunktionen. Læs mere her.

Mangler du hjælp?

Hvis du er i tvivl om, hvilken rapporteringsårsag du skal vælge, eller hvis du har brug for flere oplysninger om rapportering af anmeldelser via din virksomhedskonto, kan du kontakte vores supportteam. Send en e-mail til compliance@trustpilot.com, hvis du søger oplysninger om en specifik rapporteret anmeldelse.

Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.