Hvad sker der hvis min anmeldelse bliver rapporteret på Trustpilot?

For at sikre gennemsigtighed og tillid til vores platform kan alle brugere rapportere anmeldelser, som er i strid med vores retningslinjer.

Hvorfor blev min anmeldelse rapporteret?

En virksomhed kan have en række årsager til at rapportere din anmeldelse, ligesom andre brugere også har mulighed for at rapportere den. Vi undersøger, om den er i strid med vores retningslinjer på baggrund af rapporteringsårsagen, og hvis det er tilfældet, kontakter vi dig. Vi kan bede dig redigere din anmeldelse (ved for eksempel at fjerne personlige oplysninger) eller sende os dokumentation for din oplevelse med virksomheden.

Hvis du mangler inspiration til at skive en anmeldelse, der opfylder vores retningslinjer, får du her 8 tips til at skrive gode kundeanmeldelser.

Hvad sker der, hvis en virksomhed rapporterer din anmeldelse?

Alle virksomheder kan rapportere anmeldelser, der er i strid med vores retningslinjer, uanset om de er tilmeldt vores betalte eller gratis services. Vi gør det klart for virksomhederne, at det er deres ansvar at anvende rapporteringsfunktionen korrekt.

Hvis en virksomhed rapporterer din anmeldelse, skjules indholdet og stjernebedømmelsen midlertidigt, mens vores content integrity-team vurderer, om den er i strid med vores retningslinjer.

Bemærk: Du kan stadig se hele din anmeldelse, hvis du logger ind på din brugerprofil.

Efter vurderingen vil vi enten:

  • Lægge din anmeldelse online igen så hurtigt som muligt, hvis rapporteringsårsagen er ugyldig.
  • Undersøge sagen yderligere og eventuelt bede dig om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din oplevelse med virksomheden.
  • Fjerne anmeldelsen fra Trustpilot. Dette vil kun ske, hvis du ikke var berettiget til at skrive en anmeldelse af virksomheden, eller hvis du ikke foretager de nødvendige ændringer. Du modtager en e-mail, hvis din anmeldelse er blevet fjernet.

Hvad sker der, hvis en anden bruger rapporterer din anmeldelse?

Andre brugere kan også rapportere anmeldelser, der er i strid med vores retningslinjer. De vil være synlige på Trustpilot, mens vores content integrity-team undersøger dem.

Hvis anmeldelsen opfylder vores retningslinjer, afvises rapporteringen, og anmeldelsen forbliver online.

Opfylder anmeldelsen ikke vores retningslinjer, skjuler vores content integrity-team anmeldelsens indhold og bedømmelse midlertidigt.

Bemærk: Du kan stadig se hele din anmeldelse, hvis du logger ind på din brugerprofil.

Efter vurderingen vil vi enten:

  • Bede dig om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din oplevelse med virksomheden, så vi kan lægge din anmeldelse online igen.
  • Fjerne anmeldelsen fra Trustpilot. Dette vil kun ske, hvis du ikke var berettiget til at skrive en anmeldelse af virksomheden, eller hvis du ikke foretager de nødvendige ændringer. Du modtager en e-mail, hvis din anmeldelse er blevet fjernet.

Anmeldelser fjernet af vores software

Vi bruger avanceret, specialudviklet software til at scanne anmeldelserne i vores community og fange uregelmæssigheder eller anmeldelser, hvis autenticitet ikke kan verificeres. Hvis vores software identificerer anmeldelser som potentielt falske, bliver de automatisk fjernet.

Hvis det sker, modtager du en e-mail om, at din anmeldelse er blevet fjernet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at der er tale om en misforståelse.