Hvad sker der hvis min anmeldelse bliver rapporteret?

Anmeldelser kan rapporteres, hvis de er i strid med Trustpilots retningslinjer. Men hvis de nødvendige ændringer foretages, lægger vi dem gerne online igen.

Da vi gerne vil have så mange reelle og nyttige anmeldelser på Trustpilot som muligt, kan vores brugere rapportere anmeldelser, der er i strid med vores retningslinjer. Samtidig er vi dog nødt til at forhindre eventuel misbrug af vores rapporteringsfunktion, så derfor beder vi brugere angive en legitim grund til at rapportere en anmeldelse. Og hvis det er muligt, vil vores compliance-team samarbejde med brugerne om at få deres anmeldelser tilbage online.

Hvem kan rapportere din anmeldelse?

Anmeldelser kan rapporteres for at være i strid med Trustpilots brugerretningslinjer på to måder:

1. Den anmeldte virksomhed rapporterer din anmeldelse

Virksomheder kan rapportere anmeldelser, der er i strid med Trustpilots brugerretningslinjer. Rapporteringsfunktionen er tilgængelig for alle virksomheder på Trustpilot, uanset om de er tilmeldt vores betalte eller gratis tjenester. Men det er også virksomhedernes ansvar at rapportere anmeldelser korrekt og kun rapportere dem, der er i strid med vores regler. Du finder de mulige rapporteringsårsager her.

Hvis en virksomhed rapporterer din anmeldelse, skjules indholdet og stjernebedømmelsen midlertidigt, mens vores compliance-team vurderer, om den er i strid med vores retningslinjer. Vi viser i stedet rapporteringsårsagen skrevet af virksomheden:

Bemærk, at du stadig kan se hele din anmeldelse, hvis du logger ind på din brugerprofil.

Vores compliance- team vurderer virksomhedens rapportering og gør en af følgende ting:

  • Lægger din anmeldelse online igen så hurtigt som muligt, hvis rapporteringsårsagen er ugyldig.
  • Undersøger sagen yderligere og beder dig eventuelt om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din oplevelse med virksomheden.
  • Fjerner anmeldelsen fra Trustpilot. Dette vil kun ske, hvis de angivne problemer i virksomhedens rapportering ikke kan løses. Du modtager en e-mail, hvis din anmeldelse er blevet fjernet.

Hvis vi beder dig om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din købs- eller serviceoplevelse, får du 7 dage til at svare. Hvis vi ikke hører fra dig, forbliver din anmeldelse offline, men den vil ikke blive slettet. Hvis du svarer os på et senere tidspunkt, lægger vi gerne din anmeldelse online igen.

Hvis du sender os den nødvendige dokumentation eller redigerer din anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, lægger vi den online igen og giver dig besked. Vi giver dig også besked, hvis vi har brug for flere oplysninger.

2. En anden bruger indberetter din anmeldelse

Andre brugere kan underrette os, hvis en anmeldelse er i strid med vores brugerretningslinjer. Vi kalder det vores "Indberet til Compliance-proces".

Indberettede anmeldelser vil være synlige på Trustpilot, mens vores compliance-team undersøger dem.

Hvis anmeldelsen opfylder vores retningslinjer, afvises rapporteringen, og anmeldelsen forbliver online. Hvis den derimod er i strid med vores retningslinjer i forhold til rapporteringsårsagen, rapporteres din anmeldelse, hvorefter indholdet og bedømmelsen skjules på Trustpilot. I stedet vises en meddelelse om, at vores compliance-team har rapporteret din anmeldelse:

Du kan stadig se hele din anmeldelse, hvis du logger ind på din brugerprofil.

Derefter vil vores compliance-team enten:

Hvis vi beder dig om at redigere din anmeldelse eller sende os dokumentation for din købs- eller serviceoplevelse, får du 7 dage til at svare. Hvis vi ikke hører fra dig, forbliver din anmeldelse offline, men den vil ikke blive slettet. Hvis du svarer os på et senere tidspunkt, lægger vi gerne din anmeldelse online igen.

Hvis du sender os den nødvendige dokumentation eller redigerer din anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, lægger vi den online igen og giver dig besked. Vi giver dig også besked, hvis vi har brug for flere oplysninger.

En tidskrævende proces

Der bliver ofte skrevet mere end en million anmeldelser på Trustpilot hver måned, og selvom det kun er en lille procentdel af dem, der bliver rapporteret, skal vores compliance-team stadig håndtere mange sager. Vi behandler hver sag så hurtigt som muligt, men hvis vi har brug for flere oplysninger fra dig eller den anmeldte virksomhed, kan processen tage noget tid, bl.a. fordi vi normalt giver brugere 7 dage til at svare på vores henvendelser.

Rapporterede anmeldelser og TrustScoren

Stjernebedømmelsen, der er knyttet til en anmeldelse, vil stadig blive regnet med i virksomhedens TrustScore, medmindre anmeldelsen bliver fjernet. Det betyder, at bedømmelserne, der er knyttet til rapporterede anmeldelser, stadig tæller, mens vi vurderer og/eller tager hånd om rapporteringen.

Anmeldelser fjernet af vores software

Vi bruger avanceret, specialudviklet software til at scanne anmeldelserne i vores community og fange uregelmæssigheder eller anmeldelser, hvis autenticitet ikke kan verificeres. Hvis vores software identificerer anmeldelser som potentielt falske, bliver de automatisk lagt offline.

Hvis det sker, modtager du en e-mail om, at din anmeldelse er blevet fjernet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at der er tale om en misforståelse.