Hej, hvad kan vi hjælpe dig med?

På vores supportcenter finder du oplysninger om bl.a. Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxe og produktanmeldelser samt hjælp til at redigere dine anmeldelser og ændre dine kontoindstillinger

Ofte stillede spørgsmål om Magento

Jeg har problemer, når jeg forsøger at at oprette forbindelse til Trustpilots Magento-app. Hvad er det, der går galt?

Magento-applikationen er sat op til at forsøge at oprette forbindelse til dit Magento-API, så snart du indtaster dine legitimationsoplysninger og klikker Gem på skærmbilledet ‘forbind’. Hvis der opstår en fejl her, er det fordi, vi ikke kan etablere forbindelse til dit Magento-API. Afhængig af hvilken fejlmeddelelse du modtager, kan der være flere årsager til, at denne afsendes. Nedenfor finder du nogle af de mest almindelige fejl og årsagerne til dem.

Bemærk: Denne integration kræver WS-I. Magento bruger SOAP API V2, så derfor er det vigtigt, at du kontrollerer, om WS-I er aktiveret, for at systemet kan være kompatibelt med programmeringssprogene .NET og Java.

Hvordan løser jeg fejlen Access denied, der opstår, når jeg forsøger at oprette forbindelse til Magento-app'en?

 • Fejlmeddelelse: Connection problem: Error setting up connection to Magento server: Access denied
 • Årsag til fejlen: Dit Magento-brugernavn og/eller legitimationsoplysninger for Magento-API-nøglen er muligvis forkerte.
 • Sådan løser du det: Bekræft, at det brugernavn, du lavede i trin C.3 under opsætningen af Magento, er det samme, du skrev i feltet Magento-brugernavn på Trustpilot. Du kan også prøve på ny at opsætte din Magento-API-nøgle, som også blev oprettet i ‘Forbind - Trin C.3’.

Hvordan løser jeg fejlen No endpoint listening, der opstår, mens jeg forsøger at oprette forbindelse til Magento-app'en?

 • Fejlmeddelelse: Connection problem: Error setting up connection to Magento server: There was no endpoint listening at https://www.domain.com/api/v2_soap that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action.
 • Årsag til fejlen: Det lader ikke til, at der er et API endpoint, vi kan oprette forbindelse til. Det kan skyldes, at du har indtastet et forkert URL for en webshops domæne.
 • Hvad du skal gøre: Tjek, om du har indtastet det præcise URL for din webshops hjemmeside/primære domæne-URL. Vi bruger det til at få adgang til dit Magento-API.

Hvordan løser jeg fejlen Wrong XML Content Type, der opstår, når jeg forsøger at oprette forbindelse til Magento-app'en?

 • Fejlmeddelelse: Connection problem: Error setting up connection to Magento server: The content type text/xml; charset=utf-8,text/xml; charset=UTF-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8).
 • Årsag til fejlen: Trustpilot kan ikke fortolke den indholdstype, som Magento sender med svaret. Det skyldes ofte et serverside-problem i dit API.
 • Hvad du skal gøre: Tjek din opsætning af Magento og se, om bindingens indholdstype matcher indholdstypen for svarbeskeden i API'et.

Hvordan løser jeg fejlen , der opstår, når jeg forsøger at oprette forbindelse til Magento-app'en?

 • Fejlmeddelelse: Connection problem:<br /> Error setting up connection to Magento server: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn’t load from 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' : failed to load external entity 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' <br /> Connection problem: <br />Error setting up connection to Magento server: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn’t load from 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' : Premature end of data in tag html line 2
 • Årsag til fejlen: Dette er en API-serverfejl. Magento SOAP-API'et oplever problemer med at oprette forbindelse til sig selv.
 • Hvad du skal gøre: Få din webmaster til at undersøge problemet, og prøv derefter at få forbindelse til Magento-app'en igen.
 • Mulige årsager og trin til at løse problemet:
  • Årsag nr. 1: Din webudbyder understøtter ikke loopback-forbindelser, hvilket er essentielt for, at Magento kan fungere.
  • Løsning nr. 1: Kontakt udbyderen og bed dem om at bekræfte om loopback-forbindelser understøttes.
  • Årsag nr. 2: Magento store kan ikke oprette forbindelse til sig selv for at loade eksterne enheder.https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1
  • Løsning nr. 2: Aktiver WSDL-caching i Magento backend: System > Magento Core API > Enable WSDL Cache indstilles til "Yes".
  • Årsag nr. 3: Magento er hårdt belastet og har problemer med ydeevnen - derfor kan anmodningen ikke behandles, og der opstår en timeout.
  • Løsning nr. 3: Prøv igen senere.

Hvordan løser jeg fejlen This may not be an API URL eller 0 SOAP extension is not loaded, som opstår, når jeg forsøger at oprette forbindelse til Magento-app'en?

 • Fejlmeddelelse: Connection problem: Remote server responded with a text response. This may not be an API url? In addition, the API URL "http://www.domain.com/api/v2_soap" opens with error: 0 SOAP extension is not loaded.
 • Årsag til fejlen: Fejlen skyldes en ufuldstændigt opsætning af din Magento-server og fortæller os, at PHP's SOAP-overførsel ikke er indlæst eller installeret. SOAP er den kommunikationsprotokol, Magento-API’et benytter - hvis det ikke aktiveres på Magento-serveren, kan vi ikke kommunikere med det.
 • Hvad du skal gøre: Det bedste, du kan gøre, er at kontakte din webmaster eller Magento-udbyder og bede dem om at aktivere SOAP-overførslen for PHP.

Hvordan løser jeg fejlen Magento connection error: Timeout eller Magento connection error: undefined, som opstår, når jeg forsøger at oprette forbindelse til Magento-app'en?

 • Fejlmeddelelse: Connection problem: Magento connection error: Timeout eller Connection problem: Magento connection error: undefined
 • Årsag til fejlen: Der lader til at være et timeout, mens du forsøger at etablere en forbindelse til dit Magento-API. Hovedårsagen kan være flere ting, for eksempel problemer med en firewall, en langsom server eller et netværksproblem.
 • Sådan løser du problemet: Kontakt din webmaster. Hvis din webmaster ikke kan finde årsagen, kan du kontakte vores Support Team for at underrette os om fejlen og for at se, om vi kan hjælpe dig med at løse problemet.

Er problemet ikke et af de ovennævnte? Fortsætter det?

Kontakt vores Support Team for at få yderligere hjælp.

Jeg har oprettet forbindelse til Magento-applikationen korrekt, men der sendes ingen invitationer fra Trustpilot. Hvad er der galt?

Det er muligt, at du har konfigureret din Magento-API, så den ikke længere indeholder de metoder, Trustpilot skal bruge for at kunne udløse invitationer. Bekræft eventuelle tilpasninger med dit IT-team/webmaster. For at Trustpilot kan sende invitationer korrekt, har vi en række minimumskrav til ressourcer. Tjek, at de 'Role Ressources', der er konfigureret for din SOAP API role i Magento, overholder dem. Du kan se minimumskravene til ressourcer herunder og her.

Hvis 'Role Resources' er sat korrekt op, og du stadig oplever problemer, kan der være forskellige årsager til dette. De mest almindelige er beskrevet nedenfor.

Hvordan løser jeg fejlen Procedure salesOrderList not present, når der ikke sendes nogen eller kun få invitationer fra Trustpilot?

 • Fejlmeddelelse: Forbindelsen mellem Trustpilots Magento-applikation og Magento-webshoppen er korrekt etableret, men der sendes ingen invitationer ud. I systemloggen er fejlen: System.ServiceModel.FaultExceptionL Procedure ‘salesOrderList’ not present
 • Årsag til fejlen: SOAP API’et kan ikke finde salesOrderList, som Trustpilot skal bruge for at kunne oprette og sende invitationer.
 • Hvad du skal gøre: Kontakt din webmaster, så han kan ændre dit SOAP API, og prøv herefter at genoprette forbindelsen efter at have sikret dig, at salesOrderList er inkluderet.

Hvordan løser jeg fejlen Zero length response, når der ikke sendes nogen eller kun få invitationer fra Trustpilot?

 • Fejlmeddelelse: Forbindelsen mellem Trustpilots Magento-applikation og Magento-webshoppen er korrekt etableret, men der sendes ingen invitationer ud. Fejlen er en zero length response.
 • Årsag til fejlen: Vi modtager et tomt HTML-svar - 'et zero length response'. Dette er et ugyldigt svar i et uventet format, da vi forventer et gyldigt SOAP XML-svar.
 • Hvad du skal gøre: Undersøg hvorfor dit SOAP API-svar besvarer vores anmodninger med zero lenght responses. I disse tilfælde ligger fejlen hos Magento.

Hvordan løser jeg fejlen Product not exists, når der ikke sendes nogen eller kun få invitationer fra Trustpilot?

 • Fejlmeddelelse: Product not exists
 • Årsag til fejlen: Produktet eksisterer ikke eller var ikke korrekt sat op.
 • Hvad du skal gøre: Kontakt din webmaster. I dette tilfælde modtager Trustpilot et svar om, at produktet ikke eksisterer i din Magento-shop. Tjek venligst med din webmaster, om produktet er sat korrekt op og indeholder alle metoder, som Trustpilot behøver for at generere invitationer.

Andre og generelle spørgsmål

Jeg indsamler produktanmeldelser via Magento-applikationen, men produkt-URL’erne for hver produktanmeldelse sender mig til en 404-side. Hvad er problemet?

Du kan både bruge simple og konfigurerbare produkter i din Magento-shop, hvor de simple produkter er skjult for forbrugerne. I den slags konfiguration kan vi ikke finde det rigtige simple-produkt-URL via Magento-API’et. En løsning kan være at omdirigere simple-produkt-URL’er til deres oprindelige konfigurerbare produkt-URL’er.

Jeg bruger kun én Admin-konto for flere Magento-stores. Hver store bruger den samme SOAP API-forbindelse. Kan jeg forbinde hver enkel store med Magento-app'en?

Ja, vi understøtter, at du forbinder flere stores forbundet til Magento App'en. Du kan læse mere om, hvordan du forbinder hver enkel store i artiklen Magento MultiStore.

Hvordan håndterer Trustpilot situationer, hvor nogle ordrer i Magento mangler vigtige informationer såsom kunde-email? Ødelægger det hele integrationen?

Hvis der kommer ordre ind via din Magento-shop, som mangler data så som kundenavn, e-mail eller referencenummer, vil vores Magento-app forsøge at udløse en invitation, men hvis det mislykkedes på grund af manglende data, vil den springe ordren over og gå videre til den næste. Det kan resultere i, at nogle ordrer i din Magento-shop ikke bliver vist i Invitationshistorikken på din Trustpilot virksomhedskonto. Disse tilfælde vil ikke ødelægge hele integrationen; kun individuelle ordrer, der mangler vigtige data, vil blive sprunget over.

Hvilke typer af produkter understøtter vi, og hvad gør de?

 • Bundtede og grupperede produkter (Bundled and Group products): Dette er komplekse produkter, der har flere simple produkter tilknyttet. Hvis disse produkter findes i ordrer, ignoreres alle simple produkter, og invitationer til at skrive en produktanmeldelse bliver kun sendt for det overordnede komplekse produkt.
 • Konfigurerbare produkter (configurable products): Det ligner et enkelt produkt med mulighed for variationer, f.eks. en trøje i 3 forskellige farver. Invitationer til at skrive produktanmeldelser bliver sendt til det overordnede komplekse produkt, hvis det har samme "URL-nøgle" som det valgte simple produkt, ellers bliver det simple produkt anmeldt for sig selv.
 • Simple produkter (inklusive virtuelle produkter og produkter, der kan downloades) (Simple products): Disse produkter er, som navnet antyder, simple og indeholder kun ét statisk produkt. De får deres egen produktanmeldelse, medmindre de falder under en af ovennævnte kategorier. Hvis det er tilfældet gælder reglerne for den pågældende kategori.

Kan jeg whiteliste Trustpilots IP-adresse med mit eCommerce-system?

Vi har ikke en IP-adresse, men du kan benytte vores brugeragent: TrustpilotWooCommerceIntegrationService/1.0 (+https://www.trustpilot.com)

Kommentarer

0 kommentarer