Hej, hvad kan vi hjælpe dig med?

På vores supportcenter finder du oplysninger om bl.a. Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxe og produktanmeldelser samt hjælp til at redigere dine anmeldelser og ændre dine kontoindstillinger

Trustpilots styleguide

I styleguiden finder du retningslinjer og forslag til, hvordan du bruger og viser af Trustpilots logo og stjernebilleder.

Ved at følge Trustpilots styleguide kan du vise, at dine anmeldelser er troværdige, og at de kommer fra en uafhængig tredjepart.

Download vores logoer, ikoner og stjernebilleder i forskellige størrelser, i bunden af denne guide. Vil du have høj opløsning eller brugertilpassede størrelser, kan du downloade vores officielle pakke med brandmateriale (høj opløsnings- og vektor-filer).

Følg vores retningslinjer for integration af brugeranmeldelser for flere detaljer om, hvordan du kan integrere anmeldelser på din hjemmeside.

Udtryk vi bruger hos Trustpilot:

Sådan bruger du Trustpilots logo

Brug altid vores standard, farvede logo, undtagen i tilfælde, hvor baggrundens kontrast forstyrrer synligheden eller læsbarheden (se Gør aldrig dette eksempler herunder).

I særlige tilfælde kan man bruge en mono-farvet version (sort og hvid) af logoet. For eksempel hvis baggrundsfarven falder i et med vores TrustMark eller skrifttype (se eksemplet herunder).

Gør altid dette:

  • Sørg for at Trustpilot-logoet er synligt, letlæseligt og står i kontrast med baggrunden.
  • Hvis du har brug for en brugertilpasset størrelse, skal logoet skaleres proportionelt.

Gør aldrig dette:

  • Rediger Trustpilot-logoet.

Bemærk: Det er ikke et krav at bruge Trustpilots skrifttype, men hvis du bruger den, bedes du placere skriften til højre for vores TrustMark.

Her er eksempler på, hvordan du bruger Trustpilot-logoets rigtige farve på forskellige baggrunde:

Her er et eksempel på, hvordan du viser Trustpilot-logoet korrekt:

Gør plads omkring Trustpilot-logoet og TrustMark-ikonet

Afstanden mellem vores TrustMark og skriften skal være 20% af højden og 20% af bredden af vores TrustMark.

Den frie plads omkring Trustpilot-logoet skal matche højden og bredden af vores TrustMark og bør ikke være mindre end 20% af højden og 20% af bredden af vores TrustMark.

Sådan bruger du Trustpilots stjernebilleder

Trustpilot-stjernerne fås i 6 forskellige farver, der afbilleder ingen stjerner, én, to, tre, fire og fem stjerner.

Bemærk: Det er ikke et krav at bruge Trustpilots farver og facon til at vise stjernerne, men sørg for, at du altid viser den korrekte TrustScore.

Download

Stjerner

0 stjerner 130 x 24 pixels

1 stjerne 130 x 24 pixels

2 stjerner 130 x 24 pixels

3 stjerner 130 x 24 pixels

4 stjerner 130 x 24 pixels

5 stjerner 130 x 24 pixels

0 stjerner 260 x 48 pixels

1 stjerne 260 x 48 pixels

2 stjerner 260 x 48 pixels

3 stjerner 260 x 48 pixels

4 stjerner 260 x 48 pixels

5 stjerner 260 x 48 pixels

0 stjerner 520 x 96 pixels

1 stjerne 520 x 96 pixels

2 stjerner 520 x 96 pixels

3 stjerner 520 x 96 pixels

4 stjerner 520 x 96 pixels

5 stjerner 520 x 96 pixels

Logo

Lyst Trustpilot-logo

Lys baggrund 120 x 14 pixels

Lyst Trustpilot-logo

Lys baggrund 255 x 29 pixels

Lyst Trustpilot-logo

Lys baggrund 510 x 57 pixels

Mørkt Trustpilot-logo

Mørk baggrund 120 x 14 pixels

Mørkt Trustpilot-logo

Mørk baggrund 255 x 29 pixels

Mørkt Trustpilot-logo

Mørk baggrund 510 x 57 pixels

Trustpilot-ikon

Trustpilot-ikon

Ikon 40 x 40 pixels

Trustpilot-ikon

Ikon 100 x 100 pixels

Trustpilot-ikon

Ikon 230 x 230 pixels

Trustpilot-ikon

Ikon 560 x 560 pixels

Download pakken med brandmaterialer (høj opløsnings- og vektor-filer).

Kommentarer

0 kommentarer