Hvem kan skrive en anmeldelse og hvornår?

Nyttige anmeldelser afspejler egentlige menneskers reelle købs- eller serviceoplevelser. Derfor har vi regler om, hvem der kan skrive en anmeldelse på Trustpilot.

Hvornår kan du skrive en anmeldelse?

Ifølge vores retningslinjer for brugere kan du skrive en anmeldelse, hvis du har haft en reel oplevelse med en virksomhed inden for den seneste tid. Det kan f.eks. være, at:

  • Du har købt noget.
  • Du har bestilt noget.
  • Du har haft en telefonsamtale eller online-chat med en medarbejder fra virksomheden.
  • Du har besøgt en butik.
  • Du på anden vis har benyttet virksomhedens produkter eller services.

Tip: Sørg for at gemme enhver form for dokumentation for din oplevelse med virksomheden, du anmelder (for eksempel en kvittering, ordrebekræftelse eller et screenshot af din online-chat med deres kundeservice), i tilfælde af at der stilles spørgsmålstegn ved din anmeldelse.

Hvilke andre krav er der?

Udover at sikre, at din oplevelse svarer til en af de ovenstående punkter, skal din anmeldelse:

  • Handle om din egen, personlige oplevelse og ikke en andens.
  • Omhandle en købs- eller serviceoplevelse, du har haft inden for de seneste 12 måneder.

Hvornår kan du ikke skrive en anmeldelse?

Du kan ikke skrive en anmeldelse, hvis du har et særligt forhold til den virksomhed, du anmelder. Du må ikke skrive en anmeldelse af en virksomhed, som:

  • Du ejer, har ejet, eller som nogen i din nærmeste familie ejer.
  • Du er ansat i eller arbejder for.
  • Er en direkte konkurrent til en virksomhed, du ejer eller arbejder for.

Sådan skriver du en anmeldelse

I vores brugerguide til at skrive anmeldelser finder du trinvise instruktioner i processen – fra oprettelse af en profil til at finde en specifik virksomhed og skrive en anmeldelse.

Når du har skrevet en anmeldelse, kan du altid redigere eller opdatere den.

Vi har samlet nogle tips til at skrive fantastiske anmeldelser.