Invitér kunder til at skrive anmeldelser med Trustpilots unikke links

Denne funktion er en del af Connect-tilkøbet.

Få tilkøbet

Vil du gerne kunne håndtere hele invitationsprocessen ved hjælp af din virksomheds egne værktøjer? Så er det unikke link måske det rigtige valg for dig.

I denne artikel får du et overblik over de unikke links: Hvad de er, hvordan de fungerer, og hvordan du genererer dem. Denne artikel er henvendt til udviklere.

Bemærk: Den teknologi, som bruges til at beskytte personlige oplysninger i det unikke link, anses nu for at være forældet. Derfor anbefaler vi, at du i stedet bruger Business Generated Links. Business Generated Links beskytter dine kunders personlige oplysninger ved at benytte krypteringsalgoritmen 256-bit AES.

Hvad er et unikt link?

Et unikt link er et invitationslink, du kan sende til forbrugere, så de kan skrive en anmeldelse uden at skulle logge ind. Hvert link er unikt for en specifik interaktion mellem kunde og virksomhed. Ved at skabe et unikt link får din virksomhed mulighed for at styre hele processen fra invitation til anmeldelse med dine interne værktøjer. Det unikke link bliver genereret og gemt på din virksomheds server, hvilket er nyttigt, når det ikke er en mulighed at dele kundeinformationer med Trustpilot.

Hvordan fungerer det?

Det unikke link består af de informationer, der kræves, for at en kunde kan skrive en serviceanmeldelse, dvs. navn, referencenummer og e-mailadresse. Alle tre elementer er en del af URL'et, så informationerne bliver ikke delt med Trustpilot, før kunden klikker på linket. For at sikre at linket kommer fra din virksomhed og ikke en tredjepart, indeholder linket også en hash, der indeholder informationerne og en unique link secret key, som Trustpilot laver til dig.

Nedenfor er et eksempel på et unikt link, der bruger følgende informationer:

  • Domænenavn: mitdomæne.dk
  • Referencenummer: A1B2C3
  • Kundens e-mailadresse: jens@eksempel.com
  • Kundenavn: Jens Hansen
  • Unique link secret key: TrustpilotSecret

Bemærk: Du modtager din unique link secret key fra din account manager hos Trustpilot.

Det unikke link vil se nogenlunde sådan ud:

https://www.trustpilot.com/evaluate/mydomain.com?a=A1B2C3&b={BASE64(john@example.com)}&c={encodeURI(John Smith)}&e={SHA1(TrustpilotSecretjohn@example.comA1B2C3)}

Paranteserne {} indikerer, at der er information, der skal kodes/hashes. Den information, der skal kodes/hashes står i paranteserne (), og umiddelbart inden dem er kodningsformatet angivet. Formatet er enten BASE64, SHA1 eller encodeURI, så du skal bruge et programmeringssprog, der understøtter disse formater, eller bruge kompatible implementeringer fra en tredjepart.

Generér et unikt link

Hvis du ønsker at teste det, kan linket genereres i realtid her:

Bemærk: Dette program er KUN til tests. For at bruge det unikke link i et produktionsmiljø bør du programmere det til at fungere dynamisk med kundedata.

Hvis URL'et blev lavet korrekt, bør det ligne det venstre billede. Hvis der er en fejl i URL'et, vil det ligne billedet til højre:

Et unikt link, der fungerer korrekt giver modtageren mulighed for at skrive en anmeldelse uden at skulle logge ind.

Har du problemer med &e=-parametret (SHA1 hash)?

SHA1 kræver kun et enkelt parameter, nemlig den sammenkædede streng med de tre påkrævede værdier. Sørg for, at de er i præcis den angivne rækkefølge.

Det mest almindelige problem med unikke links er, at hashen er forkert. For at vise præcis hvordan hashen bør laves, og hvordan den bør ser ud, har vi lavet et testværktøj til det: