Sådan rapporterer du produktanmeldelser via din virksomhedskonto

Trustpilot er dedikeret til at skabe øget åbenhed. Læs vores Transparency Report 2024.

Hvis indholdet i en produktanmeldelse eller et dertilhørende billede er i strid med vores retningslinjer, kan du rapportere anmeldelsen via din virksomhedskonto på Trustpilot. Vores content integrity-team vurderer derefter, om anmeldelsen er i strid med vores retningslinjer af den angivne rapporteringsårsag.

Overvejelser i forbindelse med rapportering

Har du prøvet at besvare anmeldelsen? Vi er overbeviste om, at kommunikation med dine kunder fører til større kundetilfredshed. Og brugere kan redigere eller opdatere deres anmeldelser til enhver tid. Derfor opfordrer vi dig til at kontakte brugeren direkte.

Årsager til at rapportere en produktanmeldelse

1. Skadeligt eller ulovligt indhold

Hvis du vælger denne årsag, bliver du bedt om at vælge en underårsag:

 • Diskriminerende eller hadefuldt indhold: Vi kan fjerne indhold, der er et angreb på eller omfatter nedsættende eller diskriminerende bemærkninger om en person eller gruppe på baggrund af, hvem de er, dvs. baseret på deres religion, etnicitet, nationalitet, race, hudfarve, herkomst, køn eller andre identificerende faktorer.
 • Terroristisk indhold: Vi kan fjerne indhold, der prøver at radikalisere modtagerne, er skadelig propaganda, mobiliserer støtte til terroristiske aktiviteter eller er et udtryk for ekstremisme.
 • Truende eller voldeligt indhold: Vi kan fjerne indhold, der omfatter alvorlige trusler eller trusler om vold, som for eksempel opfordringer til at udnytte eller chikanere mennesker eller virksomheder online samt adfærd, der opfordrer til virkelige handlinger, såsom fysisk chikane eller hærværk.
 • Uanstændigt indhold: Vi kan fjerne indhold, der omfatter grafiske gengivelser af voldelige, seksuelle eller grusomme handlinger.
 • Æreskrænkende indhold: Vi kan fjerne indhold, der kan skade nogens omdømme alvorligt eller påføre en virksomhed mærkbare økonomiske tab.
 • Nøgenhed eller pornografi: Gælder kun billeder, der er tilføjet til produktanmeldelser.

Vi fjerner ikke indhold blot fordi, du ikke bryder dig om det eller er uenig i det, eller fordi det er en kritik af din virksomhed.

2. Indeholder personlige oplysninger

Vi kan fjerne oplysninger, såsom navne, telefonnumre, adresser og e-mailadresser.

Vi fjerner dog ikke oplysninger, der allerede er offentligt tilgængelige, eller brugerens egne personlige oplysninger.

3. Indeholder reklame eller markedsføring

Vi kan fjerne indhold, der inkluderer en salgsfremmende kode, opfordrer modtagerne til handling eller promoverer en anden virksomhed eller et irrelevant produkt.

Vi fjerner ikke indhold blot fordi, du er uenig i det, eller fordi en anden virksomhed bliver nævnt.

Vi fjerner ikke indhold, der handler om serviceaspektet ved en oplevelse, som for eksempel kommentarer om, at en vare ikke er blevet leveret endnu. Hvis du ikke har angivet et afsendelsestidspunkt for dine produktanmeldelsesinvitationer endnu, bør du sikre, at dine kunder når at modtage deres varer, før de modtager en invitation. Du kan læse mere om, hvordan du konfigurerer timing og frekvens for dine invitationer, her.

Sådan rapporterer du en produktanmeldelse

Hver anmeldelse kan kun rapporteres af én årsag ad gangen. Vi vurderer anmeldelsen på baggrund af rapporteringsårsagen.

 1. Log ind på din virksomhedskonto.
 2. Vælg Administrér anmeldelser > Produktanmeldelser > Indbakke, find den anmeldelse, du vil rapportere, og klik på Rapportér under den.
 3. Vælg, om du vil rapportere teksten eller et billede, og klik på Fortsæt.
 4. Vælg den relevante rapporteringsårsag, og klik på Fortsæt. Hvis du vælger årsagen "Skadeligt eller ulovligt indhold", bliver du bedt om at vælge en underårsag.
 5. I opsummeringen af din rapportering kan du se, hvilken årsag du har valgt, samt hvad næste skridt er. Bekræft, at du har forstået, at misbrug af rapporteringsfunktionen er en overtrædelse af vores retningslinjer for virksomheder. Derefter skal du klikke på Send.

Hvor lang tid tager det at behandle en rapportering?

Det varierer meget. Hvis vi har brug for at kontakte brugeren, der har skrevet den pågældende anmeldelse, giver vi vedkommende 3 dage til at svare. Nogle gange skriver vores content integrity-team frem og tilbage med brugeren, så processen kan trække lidt ud. Det sker for eksempel i tilfælde, hvor brugeren har redigeret sin anmeldelse, men problemet stadig ikke er løst. Brugeren får derefter yderligere 3 dage til at foretage de nødvendige ændringer.

Status på rapporterede anmeldelser

Du kan følge status på rapporterede anmeldelser ved at gå ind på din virksomhedskonto > Administrér anmeldelser > Produktanmeldelser > Indbakke. Find den anmeldelse, du har rapporteret, og klik på Vis mere øverst til højre. Vi underretter dig også om udfaldet af rapporteringen.

Forrige Af hvilke årsager kan virksomheder rapportere anmeldelser?

Næste ​Hvad sker der hvis en virksomhed rapporterer en anmeldelse?

Related articles