Sådan indberetter du anmeldelser der er i strid med vores retningslinjer

Som en del af en fælles indsats for at bevare vores platforms integritet og troværdighed kan vores brugere nemt underrette os om anmeldelser, der er i strid med vores retningslinjer.

Hvornår er en anmeldelse i strid med Trustpilots retningslinjer?

Som bruger kan du indberette anmeldelser, der ikke lever op til vores brugerretningslinjer af de følgende grunde:

 • Anmeldelsen indeholder personlige oplysninger.
 • Anmeldelsen indeholder stødende sprogbrug.
 • Anmeldelsen er spam.
 • Anmeldelsen afspejler ikke en reel købs- eller serviceoplevelse.

Hvordan indberetter jeg en anmeldelse?

 1. Find den anmeldelse, du vil indberette, og klik på flag-ikonet.
 2. Bekræft, at du er en bruger. Hvis du repræsenterer den virksomhed, der er blevet anmeldt, vil du blive bedt om at rapportere den via din virksomhedskonto.
 3. Vælg grunden(e) til, at du indberetter anmeldelsen, og beskriv problemet i tekstboksen.
 4. Klik på Indsend.
 5. Du vil se en besked, der bekræfter, at vores content integrity-team er blevet underrettet.

Hvad er næste skridt?

 1. Ved hver indberetning oprettes en sag i vores system, som sendes til vores content integrity-team.
 2. Vi giver dig besked, når vi går i gang med at undersøge, om anmeldelsen er i strid med vores brugerretningslinjer af de angivne årsager. Under denne proces vil anmeldelsen stadig være synlig på vores platform og tælle med i den anmeldte virksomheds stjernebedømmelse og TrustScore.
 3. Hvis en anmeldelse er i strid med vores retningslinjer, men kan bringes i overensstemmelse med dem – indeholder den eksempelvis stødende sprogbrug, som kan fjernes – skjules den midlertidigt, indtil brugeren bag anmeldelsen har foretaget de nødvendige ændringer. Ændres anmeldelsen ikke, forbliver den offline.
 4. Hvis en anmeldelse er i strid med vores retningslinjer og ikke kan bringes i overensstemmelse med dem – hvis den eksempelvis viser sig at være falsk – vil den blive fjernet.

Kan jeg indberette flere anmeldelser på den samme virksomheds profilside?

Du bør kun indberette anmeldelser, som du oprigtigt mener er i strid med én eller flere af vores retningslinjer, og hvor du kan påpege gyldige grunde dertil. Bemærk, at hvis du indberetter mange anmeldelser eller indberetter de samme anmeldelser uden god grund, kan det betragtes som misbrug af vores indberetningsfunktion.

Bemærk: Hvis du bemærker noget mistænkeligt eller kender til misbrug af Trustpilots community, kan du komme direkte i kontakt med vores content integrity-team gennem vores whistleblower-funktion. Du skal blot sende en mail til compliance@trustpilot.com. Vores content integrity-team undersøger anklagerne og beviserne og gør det nødvendige for at håndtere eventuelle problemer.

Hvad sker der, hvis nogen indberetter min anmeldelse?

Du modtager ikke en e-mail, hvis din anmeldelse bliver indberettet til os. Du hører kun fra os, hvis vores content integrity-team konstaterer, at din anmeldelse er i strid med vores retningslinjer. Så modtager du en e-mail med oplysninger om, hvad du kan gøre for at få anmeldelsen online igen.

Sådan bør virksomhedsbrugere indberette og rapportere anmeldelser

Virksomhedsbrugere kan rapportere anmeldelser fra deres virksomhedskonto (her finder du de rapporteringsgrunde, virksomheder kan vælge imellem). Virksomheder, der ikke har en konto, kan oprette en gratis.

Hvis du er en virksomhedsbruger, der vil indberette en anmeldelse på en anden virksomheds profil, skal du følge den indberetningsprocedure, som gælder for brugere, der skriver anmeldelser.

Kontakt os gerne, hvis du har nogen spørgsmål.