Trustpilot og Googles butiksbedømmelser

I denne artikel får du en forklaring på, hvordan butiksbedømmelser og Trustpilot-anmeldelser vises på Google. Læs, hvordan dit website kan kvalificere sig til at få Google Seller Ratings, det vil sige butiksbedømmelser i form af stjerner, der tilføjes til dine Google Ads-kampagner. Ved hjælp af stjernerne kan du øge din klikrate og forbedre dit kvalitetsresultat.

Hvad er butiksbedømmelser?

Butiksbedømmelserne er en automatiseret udvidelse af Google Ads, der viser virksomheder med høje bedømmelser. Google indhenter bedømmelser fra forskellige pålidelige kilder, herunder Trustpilot, og udregner en samlet bedømmelse på en skala fra 1 til 5. Udover antallet af stjerner inkluderer bedømmelsen det antal anmeldelser, den pågældende virksomhed har fået, samt et kriterium (såsom den gennemsnitlige leveringstid), der er relevant for virksomhedens bedømmelse. Google fastlægger kriteriet, og i nogle tilfælde bliver der slet ikke vist noget.

Sådan ser butiksbedømmelser ud

Butiksbedømmelser vises som en stjernebedømmelse i din annonce. Der vises stjerner i dine tekstannoncer i søgeresultaterne på Googles søgenetværk og på Google Shopping.

Sådan ser butiksbedømmelser ud i søgeresultaterne på Google:

Eksempel på sælgerbedømmelse i søgeresultater på Google

Sådan ser butiksbedømmelser ud i annoncer på Google Shopping:

Eksempel på sælgerbedømmelse i annoncer på Google Shopping

Sådan kvalificerer du dig til butiksbedømmelser på Google

Ifølge Google vises butiksbedømmelser med kampagner på Søgenetværket, og de vil kun blive vist i et land, når et af følgende kriterier er opfyldt:

 • Google har modtaget eller indsamlet nok unikke Google kundeanmeldelser eller tredjepartsanmeldelser for det pågældende land inden for de seneste 24 måneder til med sikkerhed at kunne beregne en butiksbedømmelse. Det kræver mindst 100 unikke anmeldelser at opnå en bedømmelse, men antallet varierer fra virksomhed til virksomhed.
 • Google eller deres partnere har undersøgt og evalueret dit website.

Derudover skal følgende kriterier være opfyldt:

 • En gennemsnitlig samlet bedømmelse på 3,5 eller flere stjerner for tekstannoncer.
  • Google kan vise butiksbedømmelser, hvis den gennemsnitlige bedømmelse er mindre end 3,5 stjerner.
 • Annoncens synlige webadresse skal stemme overens med domænet, som butiksbedømmelserne gælder.

Anmeldelser fra kunder i et givet land vil kun bidrage til virksomhedens bedømmelse i det pågældende land.

Google viser muligvis ikke butiksbedømmelser, hvis den feedback, de ligger til grund for, ikke vedrører indholdet i en specifik annonce.

Sådan vises Trustpilot-anmeldelser på Google

Vi genererer et feed med vores virksomhedsbrugeres serviceanmeldelser hver dag, som vi sender til Google. På baggrund af vores feed og feeds fra andre pålidelige kilder beregner Google en samlet butiksbedømmelse.

Der kan gå op til 6 uger, fra Google modtager vores data, før anmeldelserne vises. Hvis du ikke har fået butiksbedømmelser efter 6 uger, selvom du opfylder kravene, vil vi anbefale dig at kontakte Google direkte.

Sådan finder du dine butiksbedømmelser

Du kan se, om du har en butiksbedømmelse, ved at erstatte "{ditwebsite}" med webadressen til din startside:


Du kan se oplysninger om din butiksbedømmelse, hvis dit website opfylder kriterierne. 

Hvis domænet for dit website varierer fra land til land, skal du erstatte "{ditwebsite}" for hver variant, som vist ovenfor. Hvis dit website anvender det samme domæne på tværs af lande og har anmeldelser i flere lande, vil ovenstående webadresse returnere en side for et specifikt land. Du kan se andre lande ved at ændre landekoden i webadressen i browseren. Hvis webadressen f. eks. indeholder "c=AU" for Australien, kan du opdatere den til "c=US" for at se bedømmelsen for USA.

Bemærk

 • Google bruger deres egenudviklede logik for at sikre, at det kun er anmeldelser af høj kvalitet, der anvendes til butiksbedømmelser. De oplyser ikke specifikt, hvordan deres algoritmer genererer en annoncørs butiksbedømmelser.
 • Google garanterer ikke, at der vises butiksbedømmelser, selvom du opfylder alle kravene.
 • Google viser ikke butiksbedømmelser i alle søgeresultater. Hvis en bruger gentagne gange får vist en annonce uden at klikke på den, holder Google op med at vise butiksbedømmelser.
 • Dine anmeldelser skal normalt være indsamlet via en af Trustpilots verificerede invitationsværktøjer, for at du kan kvalificere dig til butiksbedømmelser på Google.
 • Det er ikke alle dine verificerede Trustpilot-anmeldelser, der bliver vist på din side med Googles butiksbedømmelse, men de tæller stadig med i din butiksbedømmelse på Google. 
 • Vi får ikke besked om, hvornår Google modtager vores feed, hvor ofte de opdaterer dataene, eller hvilke anmeldelser de inkluderer.
 • Trustpilot genererer ikke feeds med anmeldelser, der indeholder groft sprog.

Du finder flere tips og oplysninger i Googles artikel om annonceudvidelser med butiksbedømmelser. Du kan også se Ofte stillede spørgsmål om Googles butiksbedømmelser.

Næste FAQ om Trustpilot og Googles butiksbedømmelser

Related articles