Trustpilot og Google Seller Ratings

I denne artikel får du en forklaring på, hvordan sælgerbedømmelser og Trustpilot-anmeldelser vises på Google. Læs, hvordan dit website kan kvalificere sig til at få Google Seller Ratings, det vil sige sælgerbedømmelser i form af stjerner, der tilføjes til dine Google Ads-kampagner. Ved hjælp af stjernerne kan du øge din klikrate og forbedre dit kvalitetsresultat.

Hvad er sælgerbedømmelser?

Sælgerbedømmelser er en automatisk udvidelse af Google Ads, der viser virksomheder med høje bedømmelser. Google indhenter bedømmelser fra forskellige pålidelige kilder, herunder Trustpilot, og udregner en samlet bedømmelse på en skala fra 1-5. Udover antallet af stjerner inkluderer bedømmelsen antallet af anmeldelser, den pågældende virksomhed har fået, samt et kriterium (såsom den gennemsnitlige leveringstid), der er relevant for virksomhedens bedømmelse. Google fastlægger kriteriet, og i nogle tilfælde bliver der slet ikke vist noget.

Sådan ser sælgerbedømmelser ud

Sælgerbedømmelser vises som en stjernebedømmelse i din annonce. Der vises stjerner i dine tekstannoncer i søgeresultater på Google og på Google Shopping.

Sådan ser sælgerbedømmelser ud i søgeresultater på Google:

Eksempel på sælgerbedømmelse i søgeresultater på Google

Sådan ser sælgerbedømmelser ud i annoncer på Google Shopping:

Eksempel på sælgerbedømmelse i annoncer på Google Shopping

Sådan kvalificerer du dig til sælgerbedømmelser på Google

Ifølge Google

vises sælgerbedømmelser på Google Søgenetværket i lande, hvor én af følgende kriterer er opfyldt:

 • Google har modtaget eller indsamlet nok unikke Google kundeanmeldelser eller tredjepartsanmeldelser for det pågældende land inden for de seneste 12 måneder til med sikkerhed at kunne beregne en sælgerbedømmelse. Det kræver mindst 100 unikke anmeldelser at opnå en bedømmelse, men antallet varierer fra virksomhed til virksomhed.
 • Google eller deres partnere har undersøgt og evalueret dit website.

Derudover skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Din virksomhed skal have en samlet gennemsnitlig bedømmelse på mindst 3,5 stjerner for tekstannoncer.
  I øjeblikket kan Google vise sælgerbedømmelser, hvis den gennemsnitlige bedømmelse er mindre end 3,5 stjerner.
 • Annoncens synlige webadresse skal stemme overens med domænet, som sælgerbedømmelserne gælder.

Anmeldelser fra kunder i et givet land vil kun bidrage til virksomhedens bedømmelse i det pågældende land.

Google viser muligvis ikke sælgerbedømmelser, hvis den feedback, de ligger til grund for, ikke vedrører indholdet i en specifik annonce.

Sådan vises Trustpilot-anmeldelser på Google

Vi genererer et feed med vores virksomhedsbrugeres serviceanmeldelser hver dag, som vi sender til Google. På baggrund af vores feed og feeds fra andre pålidelige kilder beregner Google en samlet sælgerbedømmelse.

Der kan gå op til 6 uger, fra Google modtager vores data, før anmeldelserne vises. Hvis du ikke har fået sælgerbedømmelser efter 6 uger, selvom du opfylder kravene, vil vi anbefale dig at kontakte Google direkte.

Sådan finder du dine sælgerbedømmelser

Du finder din virksomheds Google Seller Ratings-profil ved at bruge følgende webadresse og erstatte "{ditwebsite}" med adressen på din hjemmeside:

https://www.google.com/shopping/ratings/account/lookup?q={ditwebsite}

Du kan se oplysninger om din webshop og sælgerbedømmelser, hvis dit website opfylder kriterierne. Du kan vælge, hvilket land du vil se oplysningerne for, og bruge rullemenuen til at se dine sælgerbedømmelser i forskellige lande.

Denne side vil være tom, indtil du kvalificerer dig til sælgerbedømmelser.

Hvis du gerne vil holde øje med dine sælgerbedømmelser, vil vi anbefale dig at bruge Googles værktøj til forhåndsvisning af annoncer. Det er en sikker måde for dig at se dine sælgerbedømmelser uden at påvirke dine annoncer. Hvis du konstant laver søgninger efter sælgerbedømmelser, og specielt hvis du ikke klikker på søgeresultaterne, kan det påvirke relevansen af dine kampagner og effekten af dine annoncer.

Overvejelser

 • Google bruger deres egen udviklede logik for at sikre, at det kun er højkvalitetsanmeldelser, der anvendes til sælgerbedømmelser. De oplyser ikke specifikt, hvordan deres algoritmer genererer en annoncørs sælgerbedømmelser.
 • Google garanterer ikke, at sælgerbedømmelser vises, selvom du opfylder alle kravene.
 • Google viser ikke sælgerbedømmelser i alle søgeresultater. Hvis en bruger gentagne gange får vist en annonce uden at klikke på den, stopper Google med at vise en sælgerbedømmelse.
 • Dine anmeldelser skal normalt være indsamlet via en af Trustpilots verificerede invitationsværktøjer, for at du kan kvalificere dig til sælgerbedømmelser på Google.
 • Det er ikke alle dine verificerede Trustpilot-anmeldelser, der bliver vist på din Google Seller Ratings-side, men de tæller stadig med i din sælgerbedømmelse på Google. 
 • Vi får ikke besked om, hvornår Google modtager vores feed, hvor ofte de opdaterer dataene, eller hvilke anmeldelser de inkluderer.
 • Trustpilot genererer ikke feeds med anmeldelser, der indeholder groft sprog.

Du finder flere tips og oplysninger i Googles artikel om annonceudvidelser med sælgerbedømmelser. Du kan også kaste et blik på vores artikel FAQ om Trustpilot og Google Seller Ratings.

Næste FAQ om Trustpilot og Google Seller Ratings

Related articles