Sådan redigerer eller sletter du din anmeldelse

Hvis du har ændret mening om en anmeldelse, du har skrevet på Trustpilot, kan du læse i denne artikel, hvordan du redigerer eller endda sletter den.

Når en virksomhed skriver et svar til din anmeldelse, kan det være, du gerne vil tilpasse den, skrive tilbage til virksomheden eller måske slette din anmeldelse.

Bemærk: Hvis du har skrevet en anmeldelse på Trustpilot, enten på eget initiativ eller som svar på en invitation fra en virksomhed, har du en brugerprofil. Har du glemt dine loginoplysninger? Vi kan hjælpe dig med at få adgang til din brugerprofil.

Sådan redigerer du din anmeldelse

  1. Gå til Trustpilot.dk, og log ind ved at klikke på Log ind øverst til højre på siden.
  2. Før markøren over dit navn øverst til højre, og vælg Mine anmeldelser i rullemenuen.
  3. Find den anmeldelse, du vil ændre, og klik på Redigér.
  4. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Send din redigerede anmeldelse.

Sådan sletter du din anmeldelse

  1. Gå til Trustpilot.dk, og log ind ved at klikke på Log ind øverst til højre på siden.
  2. Før markøren over dit navn øverst til højre, og vælg Mine anmeldelser i rullemenuen.
  3. Find den anmeldelse, du vil slette, og klik på Slet.
  4. Klik på OK i bekræftelsesvinduet for at slette din anmeldelse.

Bemærk: Hvis du sletter din anmeldelse, kan du ikke fortryde. Vi kan ikke gendanne anmeldelsen, hvis du ombestemmer dig.

Hvem kan redigere eller slette anmeldelser?

Anmeldelser offentliggøres straks på Trustpilot uden ændringer. Vi betragter anmeldelser som brugergenereret indhold, hvilket betyder, at den person, der har skrevet anmeldelsen, ejer den, og er derfor den eneste, der kan redigere eller slette den.

Hvis en anmeldelse rapporteres af den anmeldte virksomhed eller et medlem af vores community for at være i strid med Trustpilots brugerretningslinjer, redigerer eller ændrer vores content integrity-team den ikke.

Hvis anmeldelsen kan ændres, så den overholder vores retningslinjer, bliver brugeren informeret om, at den er blevet rapporteret og af hvilke grunde, så vedkommende kan redigere den.

Rapporterede anmeldelser er ikke synlige på Trustpilot, mens de undersøges. De bliver først synlige igen, når de ikke længere er i strid med vores retningslinjer af de rapporterede grunde.