Hej, hvad kan vi hjælpe dig med?

På vores supportcenter finder du oplysninger om bl.a. Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxe og produktanmeldelser samt hjælp til at redigere dine anmeldelser og ændre dine kontoindstillinger

Retningslinjer for brug af Trustpilot's Kategoribadge

Trustpilots kategoribadge er et af vores mest effektfulde badges, der viser en virksomheds placering i en bestemt kategori.

Funktioner

Der findes fem typer kategoribadges til at vise forskellige placeringer:

 • Nummer 1 i kategori (for virksomheder, der er nummer 1 i en kategori)
 • TOP 3 i kategori (for virksomheder, der er nummer 2 eller 3 i en kategori)
 • TOP 5 i kategori (for virksomheder, der er nummer 4 eller 5 i en kategori)
 • TOP 10 i kategori (for virksomheder, der er nummer 6-10 i en kategori)
 • TOP 100 i kategori (for virksomheder, der er nummer 11-100 i en kategori).

Bemærk: Formuleringen TOP … i kategori angiver et interval og ikke en specific placering.

Vores kategoribadge fås i seks standardstørrelser, så den passer til din hjemmeside:

 • 100px x 86px
 • 120px x 103px
 • 140px x 120px
 • 180px x 155px
 • 220px x 189px
 • 280px x 240px.

Du kan få kategoribadget i to forskellige formater. Du kan vælge at bruge et kode-genereret (script) eller et statisk (Adobe Illustrator og Photoshop) kategoribadge.

Et kode-genereret kategoribadge ændres automatisk, hvis en virksomheds placering i en kategori ændres. Ændringen gælder kategoribadge-sektionen på din virksomhedskonto og på virksomhedens hjemmeside - hvis virksomhedens har indsat scriptet på sin hjemmeside.

Det statiske kategoribadge er ikke dynamisk og giver virksomheden større fleksibilitet i forhold til design (form, farve, størrelse).

Brug

 • Kategoribadget er tilgængelig via din Trustpilot virksomhedskonto. Find det under Integrationer.
 • Bemærk at det kun er kunder, der har adgang til vores kategoribadge.
 • Kategoribadget bruges til at vise din placering i de(n) kategori(er), der er relevante for din virksomhed. Find ud af, hvordan du anmoder om kategorier her, hvis du ikke allerede er i en kategori.
 • Vi vil gerne råde dig til at overveje, hvornår du bruger det statiske kategoribadge i trykt markedsføringsmateriale (f.eks. løbesedler, aviser og brochurer), da en virksomheds placering i en bestemt kategori hurtigt kan skifte. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at deres badge hele tiden viser den aktuelle/korrekte information fra Trustpilot-siden.

Misbrug

 • Brugen af kategoribadget skal overholde Trustpilots vilkår og betingelser.
 • Misbrug omfatter, men er ikke begrænset til, uautoriseret brug af badget.
 • Misbrug af vores kategoribadge bliver rapporteret og videresendt til Trustpilots Compliance Team.

Kommentarer

0 kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.