Hej, hvad kan vi hjælpe dig med?

På vores supportcenter finder du oplysninger om bl.a. Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxe og produktanmeldelser samt hjælp til at redigere dine anmeldelser og ændre dine kontoindstillinger

Forklaring af TrustScore

Din TrustScore er en hurtig måde at måle dine kunders tilfredshed på, baseret på de brugeranmeldelser, du indsamler på Trustpilot. Formlen der udregner TrustScoren, tager højde for bl.a. antal anmeldelser, anmeldelsernes alder og hver anmeldelses stjernebedømmelse. Det er mere end bare anmeldelsernes gennemsnit.

TrustScoren er skabt til at give kunderne et hurtigt overblik over din virksomheds anmeldelser med vægt på nyere anmeldelser frem for ældre anmeldelser. Din TrustScore bliver genberegnet hver gang, du får en ny anmeldelse på Trustpilot.

Her er et mere detaljeret indblik i, hvordan TrustScoren udregnes.

Stjernebedømmelser

Hver anmeldelse på Trustpilot har en stjernebedømmelse givet af den bruger, der har skrevet anmeldelsen. Hver stjernebedømmelse mellem 1 og 5 svarer til en værdi mellem 0 og 10:

1 stjerne = 0 i værdi
2 stjerner = 2,5 i værdi
3 stjerner = 5 i værdi
4 stjerner = 7.5 i værdi
5 stjerner = 10 i værdi.

Anmeldelsers afskrivning over tid

Nye anmeldelser er mere relevante for forbrugerne end ældre anmeldelser. Derfor tæller en anmeldelse mindre i din samlede TrustScore, jo ældre den er. Din TrustScore bliver genberegnet, hver gang du modtager en ny anmeldelse. Det fungerer på den måde, at vi genberegner værdien af dine ældre anmeldelser, hver gang du modtager en ny anmeldelse, så de nye anmeldelser altid tæller mere end de ældre.

Bayesiansk gennemsnit

I alle TrustScore-udregninger inkluderer vi automatisk værdien af 7 anmeldelser, der har en TrustScore på 7,0 hver. Dette er kendt som et Bayesiansk gennemsnit. Det gør vi for at sikre, at virksomheder med meget få anmeldelser ikke ender med at have en meget høj eller en meget lav TrustScore, når de starter på Trustpilot.

Uden et Bayesiansk gennemsnit i vores TrustScore-udregning ville en enkelt positiv anmeldelse give en virksomhed en TrustScore på 10, og en enkelt negativ anmeldelse ville give en virksomhed en TrustScore på 0.

Vi inkluderer altid det Bayesianske gennemsnit når vi udregner din TrustScore, men efterhånden som du indsamler flere anmeldelser, bliver det Bayesianske gennemsnit en meget lille faktor.

Din endelige TrustScore

Hver gang du modtager en ny anmeldelse, bruger vi de ovenstående regler for at genberegne din TrustScore. For at opsummere: Hver stjernebedømmelse bliver omregnet til en værdi mellem 0-10, hver anmeldelses bidrag til den samlede score er udregnet baseret på dens alder, og endeligt bliver det Bayesianske gennemsnit anvendt til udregningen.

Det endelige resultat er en TrustScore, der spænder fra 0,0 til 10,0, og som vises på din virksomheds profilside. Derudover viser vi en visuel stjernebedømmelse for din virksomhed, baseret på din TrustScore.

TrustScore mellem 0 og 2,9 = 1 stjerne

TrustScore mellem 3,0 og 4,9 = 2 stjerner

TrustScore mellem 5,0 og 6,9 = 3 stjerner

TrustScore mellem 7,0 og 8,9 = 4 stjerner

TrustScore mellem 9,0 og 10,0 = 5 stjerner

Kommentarer

0 kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.