Retningslinjer for anmeldelser

For at alle kan danne sig et hurtigt overblik over Trustpilots regler for brugere af vores online-community har vi lavet et sammendrag af vores brugerretningslinjer, som du finder herunder:

Fire tips til at overholde vores regler:

Vidste du at:

Hvad er ikke tilladt på Trustpilot:

  • Hvis vi beder dig redigere din anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, og du ikke gør det, kan vi fjerne din anmeldelse.
  • Som udgangspunkt sletter vi ikke anmeldelser, da de er brugergenereret indhold. Men hvis du misbruger din brugerprofil, og vi er nødt til at slette den, bliver alle anmeldelser skrevet fra denne profil også slettet.
  • Vi accepterer ikke, at vores rapporterings- eller indberetningsværktøj misbruges til at true, misbruge eller afpresse virksomheder, eller bedrage og opføre sig upassende i forbindelse med brugen af Trustpilot.

Husk, at dette kun er en oversigt. Du kan finde vores brugerretningslinjer ved at klikke her. Vi har også tips til, hvordan du skriver fantastiske anmeldelser her.

Vi har desuden et sæt virksomhedsretningslinjer, som gælder for virksomheders brug af Trustpilot. Du kan se en oversigt her.

Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.