Dine nøgletal på Trustpilot: Indsigt fra anmeldelser – TrustScore-prognose

Denne funktion er en del af Insights-tilkøbet.

Med din TrustScore-prognose kan du få en fornemmelse af, hvad ændringer i dit samlede antal anmeldelser og dine bedømmelser vil betyde for din TrustScore i løbet af det kommende år.

Du kan prøve dig frem med dit antal anmeldelser og din gennemsnitlige stjernebedømmelse for at se, hvordan forskellige scenarier vil påvirke din fremtidige TrustScore.

Sådan fungerer det

Vi kombinerer dine tidligere og aktuelle anmeldelsesdata (nærmere betegnet din stjernebedømmelse, antal anmeldelser og deres offentliggørelsesdato) med brugerdefinerede prognoser (din forventede volumen og gennemsnitlige bedømmelse) for at få et billede af din TrustScore over en periode på 12 måneder. 

Standardprognose

Denne funktion er inkluderet i pakkerne Premium, Advanced og Enterprise.

Standardprognose

Din standardprognose viser, hvordan din TrustScore kan udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, baseret på det antal anmeldelser, du har fået den seneste tid, og deres gennemsnitlige score. Prognosen opdateres dagligt på baggrund af et glidende gennemsnit af tallene fra de seneste 90 dage.

Opret en brugerdefineret prognose

Denne funktion er inkluderet i pakkerne Advanced og Enterprise.

Du kan selv oprette op til 3 prognoser baseret på specifikke scenarier.

  1. Gå ind på din virksomhedskonto > Dine nøgletal > Indsigt fra anmeldelser > TrustScore-prognose.
  2. Klik på det blå plus-tegn.
  3. Angiv det forventede antal anmeldelser og den forventede gennemsnitlige bedømmelse enten ved manuelt at indtaste dem eller bruge glideskalaen.
  4. Klik på Beregn.

Redigér eller slet en brugerdefineret prognose

Du kan ikke ændre i en prognose, når først den er oprettet. Hvis du vil lave noget om, er du nødt til at slette den og starte forfra. Sådan gør du:

  1. Gå ind på din virksomhedskonto > Dine nøgletal > Indsigt fra anmeldelser > TrustScore-prognose.
  2. Find den prognose, du vil slette.
  3. Klik på papirkurven øverst til højre og derefter på Slet for at bekræfte.

Prognose-dashboards

Udover dashboards med dine prognoser finder du også et par dashboards med data fra din TrustScore-prognose. Hvis du klikker på infoboksen ud for en brugerdefineret prognose, ændres dine dashboards, så de viser data fra den valgte prognose sammenlignet med standardprognosen.

Prognose for TrustScore og anmeldelser 

Se din forventede TrustScore eller anmeldelsesvolumen for de næste 12 måneder.

Dashboard med prognose for TrustScore og anmeldelser

Klik på de tre prikker øverst til højre for at eksportere dine data eller dele dem via e-mail.

Gennemsnitlig bedømmelse

Den procentvise fordeling af alle dine anmeldelser efter stjernebedømmelse.

Dashboard med gennemsnitlig bedømmelse

Anmeldelser pr. måned

Antallet af anmeldelser pr. måned.

Anmeldelser pr. måned

Var denne artikel en hjælp?

Related articles