Sådan sammenlægger du to eller flere virksomhedsprofiler

Hvis din virksomhed har flere domæner, kan du have flere virksomhedsprofiler på Trustpilot, som du dog har mulighed for at lægge sammen, så du kun har én.

Når sammenlægningen er færdig, vises alle dine Trustpilot-anmeldelser fra hver profil på én hovedprofil, og din TrustScore bliver genberegnet baseret på de sammenlagte anmeldelser.

Med en sammenlagt hovedprofil er det lettere for dine kunder at finde og anmelde din virksomhed på Trustpilot, samtidig med at det bliver lettere for dig at håndtere dine anmeldelser.

Hvornår kan jeg anmode om en sammenlægning?

Du kan anmode om at få dine profiler sammenlagt ved at udfylde denne formular og vælge én af disse 3 årsager:

1. Identiske domæner

 • Hvis du har mere end ét domæne, og alle domænerne, der skal sammenlægges, automatisk omdirigerer trafik til et hoveddomæne.
  Eksempel: virksomhed.com er hoveddomænet, og virksomhed.net og virksomhed.org omdirigerer automatisk besøgende til virksomhed.com.

  Hvis du omdirigerer besøgende, fordi din virksomhed har opdateret sin branding, bør du vælge 'Rebranding' i stedet, ellers kan din anmodning om sammenlægning blive afvist eller forsinket.

 • Hvis du har mere end ét domæne med identisk indhold.
  Eksempel: virksomhed.com, virksomhed.net og virksomhed.org viser identisk indhold, men omdirigerer ikke automatisk besøgende til hoveddomænet.
 • Hvis du har mere end ét domæne med det samme indhold, men på forskellige sprog. Det er typisk tilfældet, hvis din virksomhed har flere lokationer.
  Eksempel: virksomhed.com har indhold på engelsk, virksomhed.fr viser det samme indhold oversat til fransk, og virksomhed.de viser indholdet på tysk.
 • Det er op til Trustpilot at afgøre, om to domæner med indhold, der ikke er identisk, men ligner hinanden på væsentlig og tilsvarende vis, kan sammenlægges, hvis det vil komme forbrugerne til gode. Hvis det er tilfældet, kan det tage længere tid for os at behandle din anmodning om sammenlægning.

2. Rebranding

Hvis du har ændret din virksomheds navn eller brand, og dit tidligere domæne omdirigerer besøgende til dit nye domæne.

Eksempel: gammeltbrand.com omdirigerer automatisk besøgende til nytbrand.com.

Hvis ændringen i din virksomheds navn eller brand skyldes en fusion med en anden virksomhed, eller hvis der er sket ændringer i ejerforholdet, skal du vælge 'Virksomhedsfusion eller ejerskifte' i stedet, ellers kan din anmodning om sammenlægning blive afvist eller forsinket.

Hvis du ikke automatisk omdirigerer besøgende til dit nye domæne, men benytter dig af en anden metode til at omdirigere trafik, er det op til os at afgøre, om vi kan godkende din anmodning om sammenlægning.

3. Virksomhedsfusion eller ejerskifte

Det er op til Trustpilot at afgøre, om en sammenlægning af virksomhedsprofiler er mulig, hvis en virksomhed har opkøbt eller overtaget en eller flere andre virksomheder.

Eftersom alle fusioner, virksomhedsovertagelser og opkøb er forskellige, kan vi få behov for at kontakte dig for at få flere informationer om din virksomheds situation. Vi godkender kun en sammenlægning af profiler, hvis vi vurderer, at den vil komme forbrugerne til gode.

Hvis virksomheden er blevet opkøbt eller overtaget, men stadig drives som separat virksomhed eller brand, vil din anmodning om sammenlægning sandsynligvis blive afvist.

Overvejelser

Du bør overveje følgende, inden du anmoder om at få sammenlagt dine profiler:

 • Sammenlægning af profiler er permanent og kan ikke gøres om.
 • Alle anmeldelser fra dine individuelle profiler vil blive vist på én sammenlagt hovedprofil. Det betyder, at hovedprofilens TrustScore vil blive beregnet på ny baseret på de sammenlagte anmeldelser.
 • Hvis din virksomhed har forskellige lokationer under hvert domæne, er det kun lokationerne fra den tilbageværende profil, der vil bestå. Lokationerne fra de andre profiler bliver slettet.
 • Din sammenlagte hovedprofil og anmeldelserne fra dine andre profilsider vil altid være markeret offentligt som "Sammenlagt".
 • Siden Virksomhedsaktiviteter, der er forbundet med din virksomheds hovedprofilside, viser din aktivitet inden for de seneste 12 måneder. Når du sammenlægger dine profiler, vil din sammenlægningsaktivitet også blive vist, deriblandt:
  • Datoen for din profilsammenlægning
  • Hvilke domæner, der var inkluderet i sammenlægningen, og deres tidligere TrustScore og antal anmeldelser.
  • Hvilket af de tre ovenstående scenarier, der var grunden til din profilsammenlægning.

I denne artikel kan du læse mere om, hvilke informationer der vil blive vist om din sammenlægning.

 • Din hovedprofil er det eneste domæne, der kvalificerer sig til Google Seller Ratings og Google Shopping. Der kan gå op til 6 uger, før Google har gennemgået anmeldelserne på din hovedprofil i overensstemmelse med deres egne procedurer. Hverken Trustpilot eller Google kan gøre noget for at speede processen op.
 • Brugere af de enkelte profiler bevares og overføres til hovedprofilen.
 • Du kan kun gemme invitationshistorik, skabeloner, invitationsindstillinger og/eller virksomhedsbeskrivelse for det domæne, du vælger som din hovedprofil (vær opmærksom på, at en ny profil muligvis ikke har disse data). Hvis en eller flere af de andre profiler inkluderet i sammenlægningen har invitationshistorik, skabeloner, invitationsindstillinger og/eller virksomhedsbeskrivelse, vil disse data blive slettet. Eftersom vi ikke kan gemme data for hver profil, skal du muligvis geninstallere dine TrustBox-widgets.
 • Hvis din virksomhed indsamler produktanmeldelser, bliver de samlet under din hovedprofil, og du skal sørge for at opdatere dine TrustBox-widgets med hovedprofilens business unit ID for at kunne vise dem.
 • Bemærk, at mens dine produktanmeldelser bliver overført til din nye hovedprofil, bliver produktkataloget fra din tidligere profil slettet. Det betyder, at de overførte produktanmeldelser ikke længere vil være knyttet til et aktivt element i produktkataloget.
 • Hvis du bruger én af vores integrationer, skal du afbryde forbindelsen mellem den og Trustpilot for alle de profiler, du vil sammenlægge. Du kan foretage integrationen igen, når sammenlægningen er udført.
 • Når besøgende søger på et domæne, der er inkluderet i sammenlægningen på Trustpilot, vil de blive omdirigeret til den sammenlagte hovedprofilside, hvor anmeldelserne vil blive vist på den besøgendes foretrukne sprog. Du kan læse mere om at filtrere anmeldelser efter sprog her.
 • Profiler er landespecifikke, hvilket betyder, at hvis de bliver sammenlagt, bliver hovedprofilen kun vist på kategorisiderne i det land, hvor den er registreret. 

Hvordan anmoder jeg om en sammenlægning?

Hvis du gerne vil sammenlægge dine virksomhedsprofiler til én hovedprofil, kan du anmode om en profilsammenlægning her.

 

Related articles