​6 gode råd til rapportering af anmeldelser

Virksomheder kan rapportere anmeldelser, der er i strid med Trustpilots brugerretningslinjer. Nedenfor kan du finde gode råd til at rapportere anmeldelserne korrekt.

1. Rapportér kun overtrædelser

Virksomheder må kun rapportere anmeldelser, der overtræder vores brugerretningslinjer. At du ikke bryder dig om en anmeldelse eller er uenig i den, er ikke en gyldig grund til at rapportere den. Her kan du se, hvilke rapporteringsgrunde du kan vælge mellem.

Nogle gange kan det være en fordel at besvare en anmeldelse i stedet for at rapportere den, da det viser, at du lytter og er villig til at løse problemerne.

2. Vær konsekvent i din rapportering

Vær konsekvent og retfærdig. Rapportér ikke kun kritiske anmeldelser, såsom alle dine 1- og 2-stjernede anmeldelser. Og vær konsekvent og korrekt i din brug af rapporteringsfunktionen for at bevare brugernes tillid.

3. Vælg de rette rapporteringsårsager

Hvis du rapporterer en anmeldelse via din virksomhedskonto, kan du angive, hvorfor den overtræder Trustpilots brugerretningslinjer, og gå i detaljer.

Vælg den grund, der svarer til det problem, du har identificeret. Hvis du ikke rapporterer korrekt, risikerer du, at din rapportering bliver erklæret ugyldig, og ofte bliver anmeldelsen lagt online igen.

4. Beskriv problemet kort og præcist

Angiv præcist, hvad problemet er, så du hjælper vores compliance-team med at behandle din rapportering. Hvis du tydeligt beskriver, hvad problemet er, kan vi lettere hjælpe.

5. Vær professionel og høflig, når du angiver din rapporteringsårsag

Når du rapporterer en anmeldelse via din virksomhedskonto, vil du blive bedt om at angive en forklaring, som kan ses af alle i vores community. Vær opmærksom på, at alle, der læser dine Trustpilot-anmeldelser, vil kunne se den, så formulér dig høfligt og i tråd med dit brand.

6. Rapportér alle årsagerne til, at anmeldelsen overtræder vores retningslinjer

Hvis en anmeldelse overtræder vores retningslinjer af flere årsager, skal du angive dem alle, når du rapporterer den. Hver anmeldelse kan kun rapporteres én gang, medmindre den redigeres. Hvis du angiver alle problemerne i en anmeldelse, når du rapporterer den, kan vi tage hånd om dem alle på én gang.

Hvad sker der, hvis jeg rapporterer anmeldelser forkert?

Hvis vores compliance-team vurderer, at en virksomheds rapportering ikke er korrekt, vil rapporteringen blive klassificeret som 'ugyldig', og ofte vil den pågældende anmeldelse blive lagt online igen, og sagen blive afsluttet. Bemærk, at hvis du rapporterer et stort antal anmeldelser forkert, kan det betragtes som misbrug af vores rapporteringsfunktion, hvorefter vi iværksætter disciplinære foranstaltninger.

Mere information