Hvordan fungerer rapporteringsprocessen?

Hvis en virksomhed rapporterer en anmeldelse, som overtræder vores retningslinjer, kan brugeren blive bedt om at redigere den. Hvis problemet ikke kan løses, kan anmeldelsen blive fjernet.

Vi har en struktureret rapporteringsproces, som håndteres af vores content integrity-team. Det første skridt er rapportering af en anmeldelse. Processen er tidskrævende, og håndteringen af anmeldelsen afhænger af rapporteringsgrunden.

1. Der oprettes en sag

Når en virksomhed rapporterer en anmeldelse, oprettes en sag i content integrity-teamets system. Sagen tilføjes til en kø med anmodninger for at blive vurderet og håndteret af en content integrity-agent.

2. Vores content integrity-team tager hånd om sagen

Vores content integrity-agenter vurderer hver sag individuelt ud fra de rapporterede årsager for at se, om der findes overtrædelser af vores brugerretningslinjer. Hvis brugeren skal ændre sin anmeldelse eller sende dokumentation, kontakter vi vedkommende og forklarer, hvad vi skal bruge, og at vi skal have svar inden for 7 dage.

Men hvis brugeren ikke forstår, præcis hvad vi skal bruge, kan det være en længerevarende proces. Vi håndterer disse sager så hurtigt som muligt, men komplicerede sager tager tid at løse.

Bemærk: Vi fjerner anmeldelser – men sletter dem ikke – så hvis en bruger vender tilbage med dokumentation efter fristens udløb eller ændrer sin anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, kan vi lægge den online igen.

3. Anmeldelsen lægges online igen eller forbliver offline

Virksomheder vil ofte gerne vide, om de får besked om resultatet af en rapporteret anmeldelse.

Vi giver virksomheder besked, hvis en anmeldelse, de har rapporteret, lægges online igen. Vores content integrity-team sender en e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til virksomhedens konto. (Bemærk: Hvis du ikke har modtaget disse e-mails, bør du kontrollere, hvilken e-mailadresse er knyttet til din virksomhedskonto.)

Hvis en rapporteret anmeldelse forbliver offline, fordi problemet ikke er løst, får virksomheden, der rapporterede anmeldelsen, besked via e-mail.

Hvornår lægges en anmeldelse online igen?

Rapporterede anmeldelser kan lægges online igen, hvis:

  • rapporteringen er ugyldig, da anmeldelsen ikke overtræder vores brugerretningslinjer ud fra de angivne årsager, eller der ikke er tilstrækkeligt bevis for overtrædelsen.
  • brugeren har ændret sin anmeldelse, så det identificerede problem er løst.

Hvis en virksomhed er uenig med en bruger om oplysningerne i en anmeldelse, er det ikke i sig selv tilstrækkelig grund til at fjerne anmeldelsen. Trustpilot har ikke mulighed for at finde ud af, hvilken udlægning af hændelsesforløbet er korrekt, så vi må forholde os neutralt. Vi anbefaler dog, at virksomheder besvarer anmeldelser og fortæller deres version af forløbet.

Kan en virksomhed redigere eller ændre rapporteringen?

Når en anmeldelse er rapporteret og oplysningerne sendt, kan de ikke redigeres. Har du brug for at redigere en rapportering, skal du sende en e-mail til compliance@trustpilot.com og beskrive problemet samt angive, hvilken anmeldelse der er tale om (inklusive brugerens brugernavn).

Da vi modtager mange henvendelser, kan det tage tid at besvare anmodningen. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer, at rapporteringen er korrekt, inden den sendes.