Hvad sker der hvis en virksomhed rapporterer en anmeldelse?

Vi vurderer, om anmeldelsen er i strid med vores retningslinjer, og hvis det er tilfældet, tager vi hånd om sagen.

Vi har en struktureret rapporteringsproces, som håndteres af vores content integrity-team. Håndteringen af anmeldelsen afhænger af rapporteringsårsagen.

1. Der oprettes en sag

Ved hver rapportering oprettes en sag i vores system, som sendes til vores content integrity-team. Sagen tilføjes til en kø med anmodninger for at blive håndteret af en content integrity-agent.

Bemærk: Kun anmeldelser, der er rapporteret for skadeligt eller ulovligt indhold, vil være skjult mens vi undersøger sagen.

2. Vi kontrollerer rapporteringen

Content integrity-agenter vurderer, om en rapporteret anmeldelse er i strid med vores retningslinjer for brugere ud fra rapporteringsårsagen. Hvis vi har brug for at kontakte en bruger for at bede vedkommende ændre sin anmeldelse eller fremsende dokumentation, får brugeren 3 dage til at imødekomme vores forespørgsel.

Men hvis brugeren ikke forstår, præcis hvad vi skal bruge, kan det være en længerevarende proces. Vi håndterer disse sager så hurtigt som muligt, men komplicerede sager tager tid at løse.

3. Vi træffer en afgørelse

Du får besked, så snart vores content integrity-team er nået frem til en afgørelse i en sag, og om anmeldelsen forbliver online eller bliver fjernet.

Anmeldelsen forbliver online

En anmeldelse forbliver online, hvis den ikke overtræder vores retningslinjer ud fra den angivne årsag, hvis der ikke er tilstrækkeligt bevis for overtrædelsen, eller hvis brugeren har ændret sin anmeldelse, så det identificerede problem er løst.

Anmeldelsen bliver fjernet

En anmeldelse kan blive fjernet, hvis den er i strid med vores retningslinjer, og brugeren ikke kan eller vil løse det identificerede problem.

Bemærk: Vi fjerner anmeldelser – men sletter dem ikke – så hvis en bruger vender tilbage med dokumentation efter fristens udløb eller ændrer sin anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, kan vi lægge den online igen.

Hvor kan jeg følge status på en rapporteret anmeldelse?

På din virksomhedskonto under hver anmeldelse viser vi dens nuværende status og historik.

Kan jeg redigere eller ændre rapporteringen?

Når en anmeldelse er rapporteret og oplysningerne sendt, kan de ikke redigeres eller slettes. Har du brug for at redigere en rapportering, skal du kontakte vores content integrity-team og beskrive problemet samt angive, hvilken anmeldelse der er tale om, og brugerens brugernavn.

Da vi modtager mange henvendelser, kan det tage tid at besvare anmodningen. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer, at rapporteringen er korrekt, inden den sendes.