​Hvad sker der hvis en virksomhed rapporterer en anmeldelse?

Trustpilot er dedikeret til at skabe øget åbenhed. Læs vores Transparency Report 2024.

Vi vurderer, om anmeldelsen er i strid med vores retningslinjer af den angivne rapporteringsårsag, og hvis det er tilfældet, tager vi hånd om sagen.

Vi har en struktureret rapporteringsproces, som håndteres af vores content integrity-team.

1. Der oprettes en sag

En anmeldelse kan kun rapporteres af én årsag ad gangen. Når det sker, bliver der oprettet en sag i det system, vores content integrity-team bruger. Sagen tilføjes til en kø med anmodninger for at blive håndteret af en content integrity-medarbejder.

Kun anmeldelser, der er rapporteret for skadeligt eller ulovligt indhold, vil være skjult, mens vi undersøger dem.

2. Vi kontrollerer rapporteringen

Vores content integrity-medarbejdere vurderer, om en rapporteret anmeldelse er i strid med vores retningslinjer af den angivne årsag.

Hvis vi har brug for at kontakte en bruger for at bede vedkommende ændre sin anmeldelse eller fremsende dokumentation, får brugeren 3 dage til at imødekomme vores forespørgsel. Men hvis brugeren ikke forstår, præcis hvad vi skal bruge, kan det være en længerevarende proces. Vi håndterer disse sager så hurtigt som muligt, men komplicerede sager tager tid at løse.

3. Vi træffer en afgørelse

Du får besked, så snart vores content integrity-team er nået frem til en afgørelse i en sag, og om anmeldelsen forbliver online eller bliver fjernet.

Anmeldelsen forbliver online

En anmeldelse forbliver online, hvis den ikke er i strid med vores retningslinjer af den angivne årsag, hvis der ikke er tilstrækkeligt bevis for overtrædelsen, eller hvis brugeren har ændret sin anmeldelse, så det identificerede problem er løst.

Anmeldelsen bliver fjernet

En anmeldelse kan blive fjernet, hvis den er i strid med vores retningslinjer, og brugeren ikke kan eller vil løse det identificerede problem.

Vi fjerner anmeldelser – men sletter dem ikke – så hvis en bruger vender tilbage med dokumentation efter fristens udløb eller ændrer sin anmeldelse, så den overholder vores retningslinjer, kan vi lægge den online igen.

Hvor kan jeg følge status på en rapporteret anmeldelse?

Vi opdaterer status på en rapporteret anmeldelse, i takt med undersøgelsen skrider frem. Du kan finde ud af, hvor langt vores content integrity-team er nået i deres undersøgelse af en rapporteret anmeldelse, ved at klikke på flag-ikonet under den pågældende anmeldelse.

Status på anmeldelse: Undersøgelse i gang

Ellers kan du gå ind på din virksomhedskonto og vælge Administrér anmeldelser > Serviceanmeldelser > Rapporteringsaktiviteter for at se en oversigt over alle de rapporteringer, du har foretaget. Læs mere her.

Kan jeg redigere eller slette min rapportering?

Når en anmeldelse er rapporteret og oplysningerne sendt, kan de ikke redigeres eller slettes. Hvis du har brug for at redigere en rapportering, skal du kontakte vores content integrity-team og beskrive problemet samt angive, hvilken anmeldelse der er tale om, og brugerens brugernavn.

Da vi modtager mange henvendelser, kan det tage tid at besvare anmodningen. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer, at rapporteringen er korrekt, inden den sendes.

Forrige Sådan rapporterer du en serviceanmeldelse Sådan rapporterer du en produktanmeldelse

Næste Sådan håndterer vi virksomheders misbrug af vores rapporteringsfunktion

Var denne artikel en hjælp?

Related articles