​​TrustBox Optimizer: Forstå resultaterne af din konverteringsoptimeringstest

Denne funktion er en del af Convert-tilkøbet.

Få tilkøbet

Du har nu testet, hvor meget du kan optimere din konvertering via TrustBox Optimizeren, og det er derfor tid til at kontrollere og analysere dine testresultater.

I denne artikel kan du læse, hvordan TrustBox Optimizeren beregner resultaterne, hvordan du analyserer dem, samt få tips til, hvad du kan bruge dem til. Hvis du gerne vil i gang med at bruge TrustBox Optimizeren, kan du finde hjælp i artiklen Opsætning af konverteringsoptimeringstest med TrustBox Optimizer.

Hvordan fungerer det bagvedliggende system Statistics Engine?

Alle splittestværktøjer er bygget op omkring statistik, som er afgørende for at analysere resultaterne og træffe forretningsbeslutninger baseret på en test.

Når du påbegynder en konverteringsoptimeringstest ved hjælp af TrustBox Optimizeren, registrerer vi, hvor mange besøgende der ser hver af dine TrustBox-varianter (eller ingen TrustBox), samt hvor mange af dem der ender med at købe noget. Ved hjælp af metoden bayesian statistik beregner vi den statistiske sandsynlighed for, at hver variant på sigt klarer sig bedre i testen end de andre varianter udtrykt som en procentsats mellem 0 % og 100 %. Dermed kan du nemmere vurdere, om en ændring vil være en fordel for din virksomhed.

Copy_of_img-nytboptimizer-2-DK-20170111.png

Da det ikke er nemt at drage velfunderede konklusioner baseret på stikprøver, foreligger der først detaljerede rapporter, når testen har kørt i en uge, og der har været mere end 200 besøg. Når den første uge er gået, kan du se en detaljeret rapport med dine testresultater. Rapporten genereres én gang om dagen og er baseret på de data, der er indsamlet, siden testen blev sat i gang. Jo længere testen kører, jo flere data kan vi indsamle, og des mere præcise bliver dine resultater. Vi vil dog anbefale, at du ikke kører testen i mere end otte uger.

TIP: Så snart du implementerer koden korrekt på dit website, begynder vi at indsamle data til din rapport. Hvis du har testet TrustBox-koden i dit udviklermiljø, eller hvis du glemte at implementere koden for konverteringstracking, da du oprindeligt gik live med testen, anbefaler vi, at du genstarter testen, når koden fungerer som forventet på dit website. Dermed kan du frasortere alle irrelevante testdata, som kan føre til uklare testresultater. Du kan genstarte testen under testindstillinger for TrustBox Optimizer og klikke på Gem og start igen.

Sådan kan den detaljerede rapport fremme dine forretningsbeslutninger

Da den detaljerede rapport bliver genereret dagligt, beregner vi sandsynligheden for, at hver variant på sigt klarer sig bedst i testen udtrykt som en procentsats mellem 0 % og 100 %. Rapporten er et øjebliksbillede af de data, vi har indsamlet – jo længere testen kører, jo flere data indsamler vi, og des mere præcise bliver resultaterne.

Der er fire primære dataparametre, du skal kigge efter i rapporten:

 • Sandsynlighed for at vinde
 • Potentielt tab
 • Konverteringsinterval
 • Estimeret omsætning

Afhængigt af hvad disse primære dataparametre er, kan du vælge at implementere den vindende variant eller køre flere tests for at finde en bedre placering til dine anmeldelser.

Sandsynlighed for at vinde

Afhængigt af hvor stor sandsynligheden for at vinde er, kan der være tre forskellige testresultater:

 • Omkring 50-60 % betyder, at de testede varianter er meget ens. Det betyder som regel, at varianterne kan fungere lige godt for din virksomhed.
 • Over 70 % betyder, at der er forskel på varianterne, og at én af dem sandsynligvis vil klare sig bedre på sigt end de andre varianter i testen.
 • Over 90 % betyder, at der er stor sandsynlighed for, at én variant vil klare sig bedre end de andre testvarianter, og den kan kåres som vinder.
Sandsynlighed for at vinde Hvad betyder det? Risikovurdering
ca. 50-60 %

De testede varianter er meget ens.

Eksempel og anbefalinger

Hverken vinder eller taber
> 70 %

Der er stor sandsynlighed for, at denne variant vil klare sig bedre på sigt end andre varianter i testen.

Eksempel og anbefalinger
Sikker
> 90 %

Der er meget stor sandsynlighed for, at denne TrustBox-variant vil klare sig bedre på sigt end andre varianter i testen. Denne variant kan kåres som vinder.

Eksempel og anbefalinger
Meget sikker

Potentielt tab

Du kan vurdere den potentielle risiko, din beslutning indebærer, hvis du ved, hvor høj en konverteringsrate du går glip af ved at vælge en variant som vinder, der ikke er det optimale valg. Jo lavere procenten er, des sikrere er dit valg.

Ved at kombinere potentielt tab med sandsynlighed for at vinde kan du vurdere, hvornår testen skal stoppes. For eksempel når sandsynligheden for at vinde er stor for en variant, og det potentielle tab er tilpas lille, anbefaler vi dig at vælge den variant som vinder.

Konverteringsinterval

Konverteringsraten er angivet som et interval, som din egentlige konverteringsrate sandsynligvis ligger indenfor. Hvis intervallet er stort, eller intervallerne overlapper hinanden, tyder det på, at vi skal bruge flere data for at kunne se forskellen mellem varianterne i testen. Du kan ændre diagrammet i rapporten, så du kan se konverteringsintervallet, og hvor varianterne overlapper hinanden.

TrustBox_Optimizer_conversion_rate_test.png

Estimeret omsætning

Hvis du også tracker din omsætning i konverteringsscriptet, vil du se den estimerede omsætning i den detaljerede rapport. Dette tal viser dig, hvad din månedlige omsætning kunne være, hvis du viser hver variant til alle besøgende. Den forventede omsætning udregnes på baggrund af de data, vi har indsamlet i løbet af testperioden, og den relative stigning i konverteringen. Den kan være med til at fremme din beslutning om, hvilken TrustBox-variant du skal bruge på dit website.

Gode råd og tips til at udnytte optimizerens potentiale

TrustBox Optimizeren er designet til, at du kan forbedre brugen af TrustBoxe og anmeldelser på dit website. For hver test du kører, får du en bedre forståelse af, hvilken løsning dine besøgende foretrækker, og hvilken der passer bedst til din virksomhed, så der er egentlig ingen dårlige testresultater. Det handler om hele tiden at optimere, indtil du finder løsningen, der giver dig de bedste resultater.

Nedenfor finder du en liste med tips til, hvordan du kan undgå faldgruber og sikre, at du får de mest brugbare resultater hurtigst muligt. Vores eksempler kan også give dig en idé om optimizerens resultater i virkelige situationer samt handlingsforslag.

Testens varighed og nøjagtighed

 1. Gå efter 1.000 besøgende pr. variant, før du gør noget. Jo længere du kører testen, og jo flere data, vi indsamler, des mere præcise bliver resultaterne.
 2. Afbryd ikke testen for hurtigt. Det er en god idé at lade testen køre mindst 2-3 hele uger.
 3. Kør ikke testen for længe. Hvis du kører den mere end otte uger, får du for mange sæsonmæssige varianter. Træf derfor en beslutning på baggrund af de data, du har indtil videre, og planlæg en opfølgende test.
 4. Undgå at foretage ændringer på dit website eller ændre måden, du driver trafik til dit website på, mens du kører en splittest, da det kan påvirke testresultaterne.

Har du andre TrustBoxe på dit website?

Husk, at du tester effekten af en specifik TrustBox på din webside. Hvis der er andre TrustBoxe på samme side eller et andet sted på dit website, vil de også påvirke besøgende på dit website.

Så dine kunder rent faktisk TrustBoxen?

Nogle gange placeres TrustBoxe et sted, hvor de ikke tiltrækker nogen opmærksomhed. Det kan for eksempel have en meget større effekt, hvis du viser dine anmeldelser direkte på siden, end hvis der er en lille TrustBox i footeren.

På samme måde kan TrustBoxe, der konkurrerer direkte med en vigtig CTA eller konverteringstrigger, ende med at reducere konverteringsraten i stedet for at forbedre den. Det kan for eksempel være, hvis du erstatter en central komponent på siden, såsom "set for nyligt", med anmeldelser.

TIP: Forsøg at placere din TrustBox, så den er synlig og komplementerer (snarere end distraherer fra) en CTA eller konverteringstrigger.

Tester du et centralt sted i forhold til en købsbeslutning?

Vi har set eksempler på, at besøgende ikke klikker sig ind på siden, hvor TrustBoxen er placeret, eller at de på dette tidspunkt i købsprocessen allerede har besluttet sig for at købe eller bruge dine services. Det vil f.eks. have en meget større effekt på din konverteringsrate, hvis du viser dine anmeldelser centrale steder i købsprocessen, end hvis du gemmer dem væk på en side med kundeudtalelser.

TIP: Kombinér data om konverteringer med brugerundersøgelser for at få en bedre forståelse af dine kunders adfærd og dermed optimere din online-forretning.

Nye besøgende i forhold til tilbagevendende besøgende

Tilbagevendende besøgende kender allerede din virksomhed og har ikke brug for at blive overbevist om at købe eller bruge dine services igen på samme måde som nye kunder har. Ved f.eks. at vise anmeldelser på centrale landing pages, som du sender det meste af din nye trafik til, får nye besøgende et incitament til at blive på dit website.

Tilbagevendende kunder kan være fortalere for dit brand. Vores TrustBoxe gør det nemmere for dig at indsamle anmeldelser og dermed forsikre andre forbrugere om, at de kan stole på dig og din virksomhed.

Indlæsning af en side

Det vil gøre en forskel, hvis dit website har en kort indlæsningstid, da det ikke blot fremmer din SEO og brugeroplevelsen, det forebygger også mulige problemer med din test. Som standard vises vores TrustBoxe først, når dit website er indlæst, så det kan ske, at dine besøgende ikke ser TrustBoxen, før de har truffet en beslutning, hvis websitet har en lang indlæsningstid. Og dermed vil TrustBoxen ikke påvirke konverteringsraten.

Du skal være ekstra opmærksom på indlæsningstiden, hvis siden, du tester TrustBoxen på, kun kræver en enkel handling af brugerne (f.eks. at logge ind), før de forlader siden. Hvis det er tilfældet, anbefales det at sikre, at siden indlæses hurtigt nok til, at brugerne rent faktisk ser TrustBoxen, inden de forlader siden.