Derfor sletter vi ikke anmeldelser af virksomheder på Trustpilot

Det er op til forbrugerne, hvilke virksomheder der bliver anmeldt på Trustpilot. Når en virksomhed er blevet anmeldt, sletter vi ikke dens profilside eller anmeldelser, da vi tror på gennemsigtighed.

Trustpilot hjælper kunder med at blive hørt. Vi mener, at hver anmeldelse fortæller en historie om en købs- eller serviceoplevelse, og at oplysningerne kan være nyttige for både forbrugere og virksomheder.

Forbrugerne bestemmer hvilke virksomheder der bliver anmeldt

Det er forbrugerne, der bestemmer, hvilke virksomheder der bliver anmeldt på Trustpilot. Vi hoster bare indholdet.

Når en bruger skriver en anmeldelse af en virksomhed eller et domæne, bliver der automatisk oprettet en profilside for virksomheden eller domænet på vores platform. Det betyder, at den bruger, der skrev den første anmeldelse af en virksomhed, er årsag til, at den tilhørende profilside bliver oprettet på Trustpilot.*

Når en virksomheds profilside bliver oprettet, bliver alle efterfølgende anmeldelser af virksomheden samlet der. Anmeldelserne ejes af de personer, der har skrevet dem, og Trustpilot hoster dem som brugergenereret indhold.

Vi fjerner ikke virksomhedsprofiler eller anmeldelser

Gennemsigtighed og åbenhed er en essentiel del af vores kerneværdier. Så når en virksomhed først er blevet anmeldt på Trustpilot, fjerner vi ikke profilen eller tilknyttede anmeldelser.

Det gælder uanset, om virksomheden bruger sin konto eller ej, og uanset om de abonnerer på Trustpilots tjenester eller bruger dem, der er gratis. Vi fjerner heller ikke anmeldelser, når en virksomhed skifter ejer.

Medmindre vi bliver gjort opmærksomme på specifikke anmeldelser, der er i strid med vores retningslinjer (eller loven), er vores mål at værne om forbrugernes ytringsfrihed.

Anmeldelser kan skabe tillid mellem forbrugere og virksomheder

Vi har forståelse for, at nogle virksomheder er bekymrede over at blive anmeldt online. Men vi mener også, at virksomheder, der går i dialog med deres kunder og bruger deres feedback til noget konstruktivt, opnår betydelige fordele, da det bl.a. kan opbygge tillid til en virksomhed og styrke dens troværdighed.

Internettet har gjort det nemmere end nogensinde før for folk at dele deres oplevelser og give virksomheder feedback. Og virksomheder kan selv styre, i hvor grad de ønsker at indgå i disse online-dialoger. Trustpilot er én af mange muligheder for virksomheder at gå i dialog med forbrugerne.

Anmeldelser åbner op for dialog

Vi gør det muligt for virksomheder at gå i dialog med de forbrugere, der skriver anmeldelser, da de bl.a. kan besvare dem. Og vi har et sæt regler, som anmeldelserne skal følge, for at sikre, at de er baseret på reelle købs- eller serviceoplevelser.

Det er gratis for alle at bruge vores platform. Virksomheder kan oprette en gratis konto og gå i dialog med deres kunder på Trustpilot. Hvis de har taget deres profil på Trustpilot i brug, kan virksomheder logge ind på deres virksomhedskonto og svare på anmeldelser. Hvis de ikke har taget deres profil i brug, findes der hjælp i denne korte video.

* Der oprettes midlertidige profilsider, når folk søger på Trustpilot efter virksomheder ud fra deres domæne (f.eks. www.company.com). Hvis ikke anmeldelser efterfølgende offentliggøres på disse domæner, slettes de med jævne mellemrum af Trustpilots software.