Derfor fjerner vi ikke virksomhedsprofiler fra Trustpilot

Det er op til forbrugerne, hvilke virksomheder der skal anmeldes på Trustpilot, og vi mener, at alle anmeldelser er nyttig feedback for både virksomheder og deres potentielle kunder.

Forbrugerne bestemmer hvilke virksomheder der bliver anmeldt

Det er forbrugerne, der bestemmer, hvilke virksomheder der bliver anmeldt på Trustpilot. Vi hoster bare indholdet.

Der bliver automatisk genereret en profilside på vores platform, når en bruger søger efter en specifik virksomhed eller et specifikt domæne på vores website, eller den kan tilføjes fra søgeresultaterne. Når profilsiden er genereret, kan andre forbrugere skrive anmeldelser af de oplevelser, de har haft med virksomheden inden for den seneste tid.

Bemærk: Hvis der ikke bliver offentliggjort nogen anmeldelser inden for 14 dage, bliver disse profilsider automatisk slettet.

Alle kan fortælle om deres oplevelser på Trustpilot

Det er vores mål at sikre, at alle anmeldelser på vores platform er troværdige og nyttige. Anmeldelser på Trustpilot er brugergenereret indhold, som er ejet af brugerne, derfor sletter vi som hovedregel ikke en virksomhedsprofil eller de tilknyttede anmeldelser.

Dette gælder, uanset om virksomheden aktivt bruger deres konto (deriblandt hvornår virksomheden har valgt at ændre deres profils status tilbage til "ikke-tilegnet profil") eller abonnerer på Trustpilots gratis eller betalte services. Vi fjerner heller ikke anmeldelser, når en virksomhed skifter ejer.

Virksomheder kan interagere med brugere og prøve at løse eventuelle problemer ved at skrive et svar neden under hver anmeldelse via deres virksomhedskonto på Trustpilot, uanset om de abonnerer på vores gratis eller betalte pakker.

Og vi har et sæt regler, som anmeldelserne skal følge, for at sikre, at de er baseret på reelle købs- eller serviceoplevelser. Medmindre vi bliver gjort opmærksomme på specifikke anmeldelser eller svar, der er i strid med vores retningslinjer, er vores mål at værne om forbrugernes ytringsfrihed.

Anmeldelser kan skabe tillid mellem forbrugere og virksomheder

Vi har forståelse for, at nogle virksomheder er bekymrede over at blive anmeldt online. Men vi mener også, at virksomheder, der går i dialog med deres kunder og bruger deres feedback til noget konstruktivt, opnår betydelige fordele, da det bl.a. kan opbygge tillid til en virksomhed og styrke deres troværdighed.

Internettet har gjort det nemmere end nogensinde før for folk at dele deres oplevelser og give virksomheder feedback. Og virksomheder kan selv styre, i hvor grad de ønsker at indgå i disse online-dialoger. Trustpilot er én af mange muligheder for virksomheder at gå i dialog med forbrugerne, og så er vores platform åben og gratis for alle.